Sadržaj
GRAWE SRETAN ŽIVOT

Zašto je životno osiguranje važno?

Osnovni cilj životnog osiguranja jest financijska zaštita obitelji i onih koje volimo u slučaju smrti ili teške bolesti osigurane osobe. Osim tuge i boli koja se javlja zbog gubitka voljene osobe, obitelj se bez odgode suočava i s drugim gubitcima – najčešće onim financijskim. Prije svega tu su troškovi pogreba, eventualnih dugova i neotplaćenih kredita, a zatim, troškovi života te drugi troškovi poput oni za školovanje djece, liječenje roditelja, održavanja kućanstva i slično. Smrt osobe u obitelji, pogotovo ako je ona donosila prihod, može uvelike utjecati na financijsku stabilnost obitelji. 

U slučaju da polica istekne, a nije došlo do smrtnog događaja, isplaćuje se osigurana svota čija je visina dogovorena još prilikom ugovaranja police uz eventualnu pripis dobiti ako je društvo ostvari. Nerijetko se očekuje da je isplata osigurane svote po doživljenju jednaka zbroju uplaćenih premija osiguranja, no to nije slučaj. Visina isplaćene svote ovisi o vrsti police životnog osiguranja koju posjedujete te o tome koliki dio te police "otpada" na dio za pokrivanje rizika, koliko na štedni dio police, koliko na eventualna dodatna osiguranja koja st također ugovorili. Štedna komponenta police životnog osiguranja najviše se odražava u činjenici da se radi o obliku prisilne štednje, dok riziko komponenta police omogućava isplatu naknada u slučaju nastupa neželjenih događaja.

Istovremeno, važno je napomenuti da u slučaju da je polica ugovorena na npr. 15 godina i da su uredno plaćane premije osiguranja, a smrt nastupila nakon npr. samo godine dana: korisnici police će dobiti osiguranu svotu  kao da je polica uplaćivana svih 15 godina.

Postoje različite vrste životnih osiguranja, od klasičnih mješovitih, za slučaj nastupa teških bolesti do onih povezanih uz investicijske fondove. Možete ih sve proučiti niže na stranici, a ispunjavanjem kontakt obrasca možete zatražiti neobavezan razgovor i neobvezujuću ponudu.

Radi sebe i onih koje volite, odaberite životno osiguranje!

 

Kontaktni podaci

Kontaktni podaci

Istražite naše programe životnog osiguranja

Mlada obitelj: kćer grli mamu oko vrata, pored stoji otac kojeg sin grli

GRAWE CLASSIC

Upoznajte klasično osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja
Tri generacije: kćer, majka i bak sjede zagrljene na kauču i smiju se

GRAWE INVEST, INVEST 4U & INVEST IN1

Ostvarite mogući prinos osiguranjem života vezanim uz fondove
Liječnik za stolom piše

GRAWE ELITE 20 PLUS

Kombinirajte životno osiguranje i zaštitu u slučaju teške bolesti
GRAWE RENTA

GRAWE RENTA

Osigurajte sebi kontinuirani izvor prihoda kroz određeno razdoblje
Djevojčica leži na maminom trudničkom trbuhu grleći nju i medvjedića

GRAWE za djecu

Osigurajte financijsku budućnost Vaših najmlađih
Otac i sin leže na podu dnevne sobe, otac drži mobitel, sin naslonjen na oca spava, ispred njih drvene igračke željeznice

GRAWE 1-2-3 štedi!

Iskoristite prednosti neoporezive štednje u mješovitom osiguranju
Mladi par se grli u dnevnoj sobi

GRAWE TREZOR

Osigurajte se bez procjene medicinskog rizika i rizika zanimanja i sporta
Muškarac i žena sjede za stolom na kojem su prijenosno računalo, olovke, naočale i papiri te drže u ruci maketu

GRAWE JAMAC

Riješite financijske probleme nasljednika u slučaju prijevremene smrti
Muškarac i žena sjede za stolom i razgovaraju, na stolu papiri, bilježnice, olovke, šalice i čaše

Informativni izračun

Zatražite individualni informativni izračun

Zašto ugovoriti policu osiguranja života?

Financijska sigurnost

Policom osiguranja štitite sebe i obitelj za slučaj nezgode i bolesti. Takve situacije mogu dovesti do invaliditeta, radne nesposobnosti ili smrti, što će zasigurno utjecati na obiteljske financije i lošu situaciju učiniti još težom.

Dugoročna i neoporeziva štednja

Kroz policu životnog osiguranja postupno stvarate kapital za vremena kada se prihodi znatno smanjuju (mirovina) ili kad su Vam potrebna sredstva za prilike poput školovanja djece, kupovine stana ili automobila.

Dobit*

Kao korisnik životnog osiguranja ostvarujete pravo na sudjelovanje u dobiti društva, ako društvo u toj godini ostvari višak povrata od ulaganja. To znači da se sredstva koja ulažete povećavaju, a Vaša osigurana svota raste za pripisanu dobit.

Ikona ruke i novca
Financijska pomoć

za vrijeme trajanja osiguranja možete zatražiti pozajmicu na temelju otkupne vrijednosti i tako prebroditi neplanirane, financijski zahtjevne situacije. Do sredstava dolazite u svega nekoliko dana, bez jamaca, naknada i troškova javnog bilježnika

Instrument garancije

Polica životnog osiguranja može Vam služiti i kao sredstvo, odnosno instrument garancije prilikom traženja i odobravanja kredita (vinkulacija).

*Osiguravatelj za svaku poslovnu godinu razmatra mogućnost dodjele dobiti ugovorima o osiguranju. Visina dobiti određuje se odlukom osiguravatelja, a pripisuje se pojedinom ugovoru o osiguranju na osnovi ugovorenog cjenika, ugovorene osigurane svote, ugovorenog trajanja i proteklog trajanja osiguranja te dobi osiguranika. Dodijeljena dobit pripisuje se ugovoru o osiguranju krajem osiguravateljne godine, a najranije po isteku druge osiguravateljne godine ako su do tada podmirene sve dospjele premije. Pripisani udjeli u dobiti isplaćuju se istodobno s naknadom iz osiguranja (uključujući i otkup).
npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...