Sadržaj

GRAWE NEKRETNINE d.o.o.

Kvaliteta prostora na Vašoj strani!

GRAWE NEKRETNINE d.o.o. u vlasništvu je osiguravajućeg društva GRAWE Hrvatska d.d., koje je kao prvo međunarodno osiguravajuće društvo u Republici Hrvatskoj osnovano 1993. godine, pod tadašnjim nazivom PRIMA osiguranje d.d.

GRAWE NEKRETNINE d.o.o. i GRAWE Hrvatska d.d. sastavni su dio GRAWE koncerna koji posluje više od 190 godina, a danas djeluje kao međunarodno poduzeće raznovrsnih poslovnih djelatnosti objedinjujući osiguranje, banke te društva za poslovanje nekretnina.

Misija

Ponuda kvalitetnih poslovnih prostora i stanova za najam na odličnim lokacijama

Ikona dva isprepletena prstena
Vizija

Vrhunske usluge, konkurentne cijene i kvaliteta izgrađenog prostora za naše klijente

Ponuda prostora

Visokokvalitetni poslovni prostori i stanovi za najam i prodaju

Opći i pravni podaci o društvu

Puni naziv društva: GRAWE NEKRETNINE d.o.o. za građenje, trgovinu i usluge
Skraćeni naziv društva: GRAWE NEKRETNINE d.o.o.

Sjedište: Ulica Dr. Ante Starčevića 45, 20000 Dubrovnik, Hrvatska

Nadležni sud: Trgovački sud u Splitu, subjekt je upisan kod Trgovačkog suda u Dubrovniku pod brojem Tt-07/438-2

MB: 02232596, MBS: 090020645, OIB: 42190279468
  
IBAN kod Addiko Bank d.d., Zagreb
HR24 2500 0091 1013 4170 2
HR65 2500 0091 5011 4780 4
Temeljni kapital: 20.144.500,00 kuna u novcu i stvarima

Osobe ovlaštene za zastupanje: 

  • Irhad Meheljić, ing., član Uprave
  • Nataša Šebek, dipl.oec., članica Uprave
  • Damir Basarić, ing., prokurist društva

Kontakt

Ikona telefona
Uprava društva

E-mail: irhad.meheljic@grawe.hr

Informacije o najmu

Telefon: +385 1 3034 341 ili +385 1 3034 343
Mobitel: +385 99 241 3635 ili +385 99 241 3637
E-mail: damir.basaric@grawe.hr
ivan.susak@grawe.hr
info@grawe-nekretnine.hr

Ikona sata
Radno vrijeme

ponedjeljak do četvrtak: 7:30 – 16:30 sati
petkom: 7:30 – 13:30 sati

GRAWE Nekretnine d.o.o.
Gdje se nalazimo

DOWNLOAD

Brošura GRAWE Real Estate Group
npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...