Sadržaj

www.grawe.hr

Impressum

Impressum


Odgovornost za sadržaj: 

GRAWE Hrvatska d.d.
Generalna direkcija
Ulica grada Vukovara 5
HR-10000 Zagreb

Tel.: +385 1 3034 000
Fax.: +385 1 3034 500
info@grawe.hr
 

Sanja Gržetić, dipl. oec
Voditeljica odjela za korporativne komunikacije i marketing
sanja.grzetic@grawe.hrPortalmanagement


mag. Wilhelm Korpar
Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft
Odjel informatike
wilhelm.korpar@grawe.at

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Zoran Pavić, dipl.iur.
GRAWE Hrvatska d.d.
Ulica grada Vukovara 5  
HR-10000 Zagreb
zoran.pavic@grawe.hr

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rodno neutralni oblik oslovljavanja

U nekim tekstovima iz razloga čitljivosti nismo koristili rodno neutralne oblike oslovljavanja. Međutim, u oslovljavanju se svaki put obraćamo osobama obaju spolova u smislu jednakog tretmana.  

Predmet poslovanja

(1) Društvo se bavi neposrednim poslovima osiguranja u skupinama osiguranja u skladu s odobrenjem tijela za nadzor društava za osiguranje.
(2) Društvo se osim toga bavi poslovima reosiguranja za sve vrste osiguranja.
(3) Predmet poslovanja je osim toga:
a) sudjelovanje u drugim društvima, rukovođenje drugim društvima i upravljanje imovinom osim bankarskih poslova
b) poslovi posredovanja u osiguranju
c) poslovi savjetovanja u osiguranju
d) posredovanje u hipotekarnim zajmovima i osobnim kreditima  kao i posredovanje u kupnji i prodaji vrijednosnica ukoliko su ovi poslovi povezani sa zaključivanjem i posredovanjem u zaključivanju ugovora o osiguranju
e) posredovanje u zaključivanju ugovora bilo koje vrste, osobito ugovora o osiguranju, zajmu, kreditu, leasingu i ugovora o stambenoj štednji
f) usluge iz područja automatske obrade podataka i informatičke tehnologije kao i preuzimanje vlastitih i podataka trećih osoba radi evidentiranja, pohranjivanja i izrade, a sve uz poštivanje odredaba Zakona o zaštiti osobnih podataka
g) izgradnja i vođenje organizacijskih jedinica koje služe društvima za osiguranje i drugim društvima koja su s ovim društvom zaključila sporazum o suradnji kao i svim drugim društvima koja su s ovim društvom povezana
h) obavljanje administrativnih poslova za društva koja su s društvom povezana u koncern
i) upravljanje nekretninama

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...