Sadržaj

GRAWE OSIGURANJE STAMBENIH ZGRADA

Paket sigurnosti za suvlasnike i upravitelje stambenih zgrada

Odgovornosti upravitelja stambenih zgrada sve su složenije i opsežnije, posebice zbog sve većeg broja nekretnina i stambenih jedinica kojima je potrebno savjesno upravljati. S obzirom na cijeli niz rizika i nepredvidljivih situacija koje mogu prouzročiti štetu i za posljedicu imati visoke troškove svih suvlasnika nekretnine i/ili stambenih jedinica, važno je razmišljati o kvalitetnoj zaštiti na razini cijelog objekta, odnosno stambene zgrade.

Što sve može biti predmet osiguranja?

Predmet osiguranja može biti:

 • stambena zgrada od temelja do krova zajedno sa sastavnim dijelovima, zajedničkim dijelovima i uređajima zgrade
 • posebni dijelovi stambene zgrade  (dijelovi koji čine samostalnu uporabnu cjelinu: stanovi, poslovni prostori, garaže, drvarnice i sl.)
 • zajednička oprema stambene zgrade

Osnovno osiguranje

Ikona aparata za gašenje
Vatra

Požar, udar groma, eksplozija

Ikona oluje s bljeskom
Oluja

Tuča, odron/udar kamenja, pritisak snježnih masa

Ikona vode
Voda

Poplava

Dodatna pokrića:

 • Štete na objektu i građevinskim dijelovima objekta uslijed vandalizma
 • Štete uslijed udara nepoznatog vozila
 • Klizanje tla
 • Štete uslijed oborinskih voda
Dodatna osiguranja

Uz GRAWE osiguranje stambenih zgrada moguće je ugovoriti i dodatna osiguranja:

 • osiguranje od izljeva vode
 • osiguranje od loma stakla
 • osiguranje od provalne krađe
 • osiguranje od odgovornosti iz posjeda objekta i zemljišta
 • osiguranje loma stroja
 • osiguranje od potresa
Osiguranje od izljeva vode
Pokrića: oštećenje ili puknuće zajedničke vodovodne cijevi zgrade, lom vodovodnih instalacija, izljev vode iz priključenih uređaja i slično. Pored osnovnih pokrića moguće je uključiti i dodatna pokrića za štete nastale uslijed korozije ili dotrajalosti, troškove gubitka vode, otklanjanja začepljenja vodovodnih cijevi.
Osiguranje od loma stakla
Pokrića: puknuća ili uništenja staklenih površina na zajedničkim dijelovima zgrade uslijed nepažnje ili vanjskih utjecaja poput naleta vjetra, tuče i slično.
Osiguranje od odgovornosti iz posjeda objekta i zemljišta
Pokrića: štete na osobama (npr. treća se osoba posklizne ispred zgrade zbog neočišćenog leda i ozlijedi) i stvarima trećih osoba (npr. sa stambene zgrade odlomi se dio fasade i ošteti automobil treće osobe). Pokrivene su i štete prouzročene tijekom korištenja dizala, naprava za grijanje, dječjih igrališta i sl. koji pripadaju zgradi. Osiguranje obuhvaća i preuzimanje sudskih i izvan-sudskih troškova utvrđivanja i otklanjanja obveze naknade štete u postupcima koji se vode uz prethodnu suglasnost osiguravatelja.
Osiguranje od provalne krađe
Pokrića: otuđenje zajedničke opreme suvlasnika unutar stambene zgrade
(npr. vatrogasni aparati, poštanski sandučići, zajedničke perilice ili sušilice rublja, namještaj, itd.)
Osiguranje od loma stroja
Pokrića: oštećenja na zajedničkim rampama, garažnim vratima, portafonima, antenskim i satelitskim sustavima, dizalima, pumpama, kotlovnicama, instalacijama i slično uslijed nespretnog rukovanja, loma, udaraca, djelovanja električne energije.
Osiguranje od potresa
Pokrića: uništenje ili oštećenje stambene zgrade, zajedničkih dijelova i opreme nastale kao posljedica potresa te troškovi čišćenja i rušenja nastali radi uništenja ili oštećenja zgrade.
npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...