Sadržaj
Šarene spajalice i dokument na kojem piše business
GRAWE SERVIS
Prijavite štetni događaj bez čekanja, na jednostavan i brz način

VAŽNA NAPOMENA - PRIJAVA ŠTETA OD POTRESA

Potresi koji su zadesili Zagreb i okolicu te Sisačko-moslavačku županiju prouzrokovali su brojne štete na imovini. Svoje štete možete prijaviti 0-24h, potpuno sigurno i brzo na sljedeće načine:

S ciljem ubrzanja postupka i smanjivanja rizika od zaraze koronavirusom ljubazno vas molimo da sami fotografirate nastalu štetu te nam uz samu prijavu dostavite fotografije s opisom posljedica.

*Potres je rizik koji nije sadržan u paketima osiguranja imovine i on se uobičajeno ugovara kao zaseban rizik. Zbog toga Vas ljubazno molimo da prije prijave štete, uvidom u Vašu policu osiguranja, provjerite je li ugovoren rizik potresa koji treba biti jasno naveden u polici osiguranja. Ukoliko to niste u mogućnosti učiniti, možete se informirati i kod svog GRAWE zastupnika osiguranja, e-mailom na info@grawe.hr ili pozivom na 072 300 301.

Štete na motornim vozilima, nastale kao posljedica potresa, pokrivene su punim kasko osiguranjem po Uvjetima osiguranja GRAWE Hrvatska d.d. Obvezno osiguranje motornih vozila ne odnosi se na štete nastale kao posljedica potresa.

#UzVas

VAŽNA OBAVIJEST
Upiti za angažiranjem statičara za izvid oštećenih objekata

Zaprimili smo veći broj upita naših osiguranika čija imovina je pogođena potresom za angažiranjem statičara za izvid oštećenih objekata i davanjem stručnog mišljenja o uporabljivosti objekta. Obavještavamo osiguranike da GRAWE Hrvatska d.d. u ovom trenutku nije u mogućnosti, a niti u obvezi temeljem polica osiguranja, angažirati statičare koji bi došli na izvid oštećenog objekta. Posebno naglašavamo da uvijek želimo pružiti vrhunsku uslugu našim osiguranicima i pomoći im u situacijama u kojima su se našli, no u ovom trenutku je nemoguće doći do kvalificiranih statičara budući da je velik broj njih angažiran od strane Ureda za upravljanje hitnim situacijama. Stoga upućujemo osiguranike pogođene potresom da direktno Uredu za upravljanje hitnim situacijama podnesu Prijavu za pregled građevina nakon potresa koju mogu pronaći na poveznici https://survey123.arcgis.com/share/368d3122808f4323a8b27369a6cda832 ili pošalju e-mail na adresu: uhs@zagreb.hr.

Koje štete možete prijaviti online?

Oldtimer volan

Štete iz automobilskih osiguranja

Prijavite štetu na automobilu
Djevojke liče zidove u stanu pri čemu jedna stoji na ljestvama

Štete iz osiguranja imovine

Prijavite štetu na svojoj imovini
Mladi se voze u kolicima za shopping

Štete iz ostalih vrsta osiguranja

Prijavite štetu po policama putnog osiguranja i osiguranja od nezgode
Štete možete prijaviti i putem telefona ili e-mailom: +385 1 3034 300
npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...