Sadržaj
GRAWE GRUPA
Povijest

Davne 1846. godine nadvojvoda Johann je rekao: „U jedinstvu mnogih leži snaga koja čini dobro. Pridonijeti tome dužnost je svih nas.“
 

Time je htio istaknuti činjenicu da je za vlastitu snagu potrebno jedinstvo mnogih te je odlučio osnovati Grazer Wechselseitige kao osiguravajuću udrugu na načelu uzajamnosti.

14. srpnja 1828. dugogodišnji napori nadvojvode Johanna okrunjeni su uspjehom: njegov brat, car Franjo I., carskom je odlukom odobrio osnivanje “Carsko-kraljevskog Zavoda Unutarnje Austrije za osiguranje od šteta od požara za Štajersku, Korušku i Kranjsku“. Time je stvoren temelj za uspješnu povijest Grazer Wechselseitige koja neprekidno traje već 193 godine. Godine 1895. otvorena je i Opća uprava u Grazu u ulici Herrengasse u nazočnosti cara Franje Josipa I, gdje se i danas nalazi sjedište Grazer Wechselseitige Versicherung AG.
 

MEĐUNARODNI KONCERN

Od regionalnog osiguravatelja s početaka, usmjerenog u potpunosti prema korisnicima u Austriji, danas smo međunarodni koncern koji posluje na području srednje i istočne Europe.

Tijekom 196 godine povijesti društva došlo je do značajnih promjena. Razdoblja gospodarskog procvata trajno su korištena za prevladavanje kriznih vremena. Niti dva svjetska rata, slom burze 1873., posljedice “crnog petka” 1929. godine, niti naftna kriza 1973. godine, niti svjetska financijska kriza 2007., nisu uspjeli omesti rast i širenje poduzeća.
 

PRAVODOBNE REAKCIJE ZA DUGU STABILNOST

Pritom smo se uz osiguravateljnu djelatnost proširili na poslovanje nekretninama te u bankarski sektor. Na krize tržišta kapitala koje su se u povijesti ponavljale, društvo je pravodobno reagiralo ulaganjem u nekretnine i drugu nepokretnu imovinu. Angažman u bankarskom sektoru nastao je iz želje za ponudom sveobuhvatne skrbi o korisnicima.

Danas, 196 godine od osnutka društva, prvobitna ideja o zajedničkoj odgovornosti postala je aktualnija nego ikada prije – gospodarsku egzistenciju možemo osigurati samo ako se za nju pobrinemo unaprijed.

Kronologija GRAWE koncerna
Od 1823. do danas

1823.

Štajersko poljoprivredno društvo koje je osnovao nadvojvoda Johann uviđa nužnost osnivanja društva za osiguranje od požara. Nadvojvoda Johann povjerava profesoru sveučilišta u Beču, dr. Josefu Kudleru, izradu studije o osnivanju osiguravajućega zavoda za osiguranje od požara po načelu opće koristi i uzajamnosti.

 

1828.

14. srpnja car Franjo I. carskim ukazom daje odobrenje za osnivanje osiguravajućeg poduzeća za Štajersku, Korušku i Kranjsku.

 

1829.

1. lipnja „Austro-ugarski privilegirani unutarnjoaustrijski osiguravajući zavod za osiguranje od požara po načelu uzajamnosti“ službeno započinje s radom. Prvi generalni direktor postaje grof Ignacije Maria Attems, zemaljski poglavar Štajerske.

 

1869.

Za generalnog direktora izabran sin jedinac nadvojvode Johanna, Franz. On provodi važne reforme (statuti 1872.) u cilju stvaranja uvjeta u kojima će poduzeće za osiguranje moći što bolje ispunjavati svoju sve značajniju ekonomsku i društvenu ulogu.

 

1873.

U osiguranje od požara uvedena nova vrsta osiguranja, osiguranje pokućstva od požara.

 

1877.

Proširenje poslovanja uvođenjem osiguranja zrcalnog stakla.

 

1891.

Grof dr. Johann von Meran, unuk nadvojvode Johanna, postaje generalni direktor osiguravajućega zavoda za osiguranje od požara.

 

1895.

U nazočnosti cara Franje Josipa I 4. lipnja svečano otvorena nova zgrada Generalne direkcije u Herrengasse u Grazu.

1909.

U ponudu uvrštena četvrta vrsta osiguranja, osiguranje od tuče.

 

1913.

S više od 100.000 sklopljenih ugovora o osiguranju i ukupnom osiguranom svotom od oko 956 milijuna kruna, što preračunato u eure iznosi 6,93 milijardi, osiguravajući zavod doseže vrhunac svog razvoja, koje će održati duže vrijeme.

 

1918.

Završetkom rata Donja Štajerska, Kranjska i Istra prelaze u sastav Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, što će značiti i pad portfelja za oko 50.000 polica osiguranja.

 

1929.

Proslava 100.-te obljetnice osiguravajućeg zavoda.

 

1938.

Osiguravajući zavod udružuje se sa „Steirer-Versicherung-AG“ i „Burgenländische Versicherungsanstalt“ u „Wechselseitige Versicherungsanstalt Südmark“ i širi svoje područje poslovanja na ostale savezne pokrajine, te 1940. i na Donju Štajersku. Osnivaju se regionalne direkcije u Beču, Linzu, Salzburgu i Innsbrucku, zatim direkcija u Dornbirnu za pokrajinu Vorarlberg, dok se za pokrajinu Gradišće skrbi direkcija u Beču i Grazu. Ponuda osiguranja proširena je s početnih tri na trinaest vrsta osiguranja. Osim osiguranja od požara, stakla i osiguranja od tuče u ponudi su osiguranje od nezgode, osiguranje od provalne krađe, osiguranje od odgovornosti, osiguranje od izljeva vode, osiguranje motornih vozila (osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila i osiguranje havarije), osiguranje bicikla od krađe, osiguranje domaćinstva, osiguranje od prekida rada, osiguranje zvona od loma i osiguranje strojeva od loma.

 

1945.

Ponovno prestaje poslovanje na području područje Donje Štajerske. U okviru ustavnih preinaka   mijenja se naziv u „Wechselseitige Versicherungsanstalt in Graz“. Poduzećem do siječnja 1946. upravlja povjerenik.

 

1946.

Obnovi nakon Drugog svjetskog rata odlučno se posvećuje novo rukovodstvo na čijem čelu su dr. Franz von Meran, praunuk nadvojvode Johanna, kao predsjednik Nadzornog odbora,  dr. Karl Maria Stepan, bivši zemaljski poglavar pokrajine Štajerske kao predsjednik uprave i Fritz Leschanz, generalni direktor.

 

1954.

125. obljetnica potpuno je u znaku završetka obnove oštećenih i uništenih nekretnina u vlasništvu poduzeća.

 

1962.

Kako bi bilo sposobno ispuniti stalno rastuće zahtjeve poduzeće, u pogon se stavlja uređaj za elektroničku obradu podataka, u čemu postaje predvodnik na području Austrije.

 

1969.

U siječnju poduzeće mijenja naziv u „Grazer Wechselseitige Versicherung“.

 

1972.

22. rujna paleta proizvoda proširena životnim osiguranjem.

 

1976.

Prapraunuk nadvojvode Johanna, grof Hans Kottulinsky, imenovan novim predsjednikom Nadzornog odbora.

 

1978.

Premijski prihodi Grazer Wechselseitige Versicherung prelaze granicu od jedne milijarde austrijskih šilinga.

 

1984.

Grof dr. Franz Harnoncourt-Unverzagt, također potomak nadvojvode Johanna, postaje predsjednik Nadzornog odbora.

 

1988.

GRAWE stječe vlasničke udjele u tadašnjoj RBB Bank AG koja postaje CAPITAL BANK-GRAWE GRUPPE AG.

 

1990.

GRAWE stječe kao član osnivač vlasničke udjele u HYPO-Versicherung AG. Osniva se društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje i posredovanje nekretninama GW Immobilien-Verwaltungs- und Vermittlungs-GmbH. U Sloveniji, tada još jednoj od jugoslavenskih republika,  osniva se prvo društvo-kći izvan Austrije pod imenom PRIMA zavarovalnica družba d.d. sa sjedištem u Mariboru, danas GRAWE Zavarovalnica d.d., koje 1. veljače 1991. počinje s radom.

 

1991.

Ostvarena je brojka od milijun ugovora. Prijenos djelatnosti osiguranja Društva u „Grazer Wechselseitige Versicherung Aktiengesellschaft“. Početak suradnje s Raiffeisenlandesbank Steiermark.

 

1992.

GRAWE stječe vlasničke udjele u HYPO ALPE-ADRIA-BANK AG.

 

1993.

U Republici Hrvatskoj osnovano društvo-kći PRIMA Osiguranje d.d., danas GRAWE Hrvatska d.d., koje svoje poslovanje započinje 7. srpnja 1993.

 

1997.

U veljači osnovana dva društva za osiguranje, u Srbiji GRAWE osiguranje a.d. Beograd i u Mađarskoj GRAWE Èletbiztositò Rt.

 

1998.

GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo započinje svoje poslovanje 15. listopada 1998.

 

2000.

GRAWE Ukraina S.A.T započinje s radom u drugoj polovici 2000. godine. 15. lipnja svoja vrata otvara GRAWE Bulgaria AD, a 10. listopada iste godine započinje poslovanje GRAWE Romania Asigurare S.A.

 

2002.

S obzirom na političku podijeljenost Republike Bosne i Hercegovine na dva dijela, javlja se potreba za osnivanjem i jednog društva za osiguranje u Republici Srpskoj, tako da 1. siječnja s radom započinje GRAWE osiguranje a.d. Banja Luka.

Na ljestvici društava za osiguranje u Republici Austriji GRAWE se u neživotnim osiguranjima nalazi među prvih 7 od ukupno 51 društva. U pokrajini Štajerskoj GRAWE u neživotnim osiguranjima zauzima prvo mjesto.

 

2004.

Osnovana društva GRAWE Asigurare de viaPǎ SA u Moldaviji i GRAWE osiguranje a.d. Podgorica u Crnoj Gori.

 

2006.

5. ožujka predstavnici pokrajinske vlade Gradišća objavili jednoglasno donesenu odluku o prodaji Bank Burgenland društvu Grazer Wechselseitige Versicherung AG. 12. svibnja Bank Burgenland postaje članica koncerna GRAWE.

 

2007. 

Početkom godine osnovano društvo-kći u Skoplju kojim GRAWE ulazi na makedonsko tržište osiguranja. Iste godine GRAWE kupuje društvo za osiguranje CARAT Compania de asigurǎri pe acPiuni i time dodatno izgrađuje svoju poziciju na tržištu Moldavije.

 

2009.

GRAWE izlazi iz vlasničke strukture HYPO ALPE-ADRIA-BANK AG.

 

2012.

Dr. Philipp Meran, član Nadzornog odbora GRAWE-a i potomak nadvojvode Johanna, izabran za predsjednika Nadzornog odbora. Dr. Franz Harnoncourt-Unverzagt imenovan počasnim predsjednikom GRAWE-a.

 

2015.
U lipnju Banka Schelhammer & Schattera AG postaje najnovija članica bankarske grupe GRAWE-a.

 

2016.
31. prosinca bivši Merkur osiguranje a.d. Podgorica pripajanjem društvu GRAWE osiguranje a.d. Podgorica postaje dio GRAWE Group.

 

2017.
Preuzimanjem većinskih vlasničkih udjela u VGT Visoko u ožujku 2017. GRAWE dodatno učvršćuje svoju tržišnu poziciju u Bosni i Hercegovini.

Krajem ožujka se osniva tzv. direktna banka “DADAT Bank” sa sjedištem u Salzburgu koja kao članica bankarske kuće Schelhammer & Schattera AG postaje dio bankarske grupe GRAWE-a.

 

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...