Sadržaj

OSIGURANJE ROBE U PRIJEVOZU: GRAWE TRANSPORT

Paket osiguranja za zaštitu u pokretu

Zbog utjecaja globalizacije, osiguranje robe u prijevozu sve je značajnije za poduzeća koja moraju prevoziti razna dobra i vrijedne predmete. Prometna nesreća ili krađa mogu imati izrazito negativne ekonomske posljedice. Zbog toga smo razvili osiguranje koje pridonosi sigurnosti svih sudionika u razmjeni robe na domaćoj i međunarodnoj razini.

GRAWE TRANSPORT osiguranje je robe u prijevozu koje osigurava pokriće roba tijekom njihovog prijevoza i skladištenja.

Osiguranje robe u prijevozu
Paušalno osiguranje robe u motornom vozilu
Osigurana je vlastita roba poduzetnika ili roba preuzeta za preradu/obradu koja je navedena u polici osiguranja i koja se prevozi poduzetnikovim motornim prijevoznim sredstvom i to od rizika nezgode prijevoznog sredstva, požara, udara groma i eksplozije. Dodatno mogu biti su osigurane i štete nastale uslijed dokazane provalne krađe u motorno vozilo kao i pljačka ili krađa cijelog vozila.
Pojedinačno kratkoročno osiguranje
Ugovara se za svaki prijevoz (pošiljku) zasebno.
Šleper
Osiguranje prijevoza robe prema prometu
Jednogodišnje ili višegodišnje osiguranje svih prijevoza na temelju ukupno predviđenog prometa prijevoza robe na godišnjoj razini.
Generalno (flotantno) osiguranje
Jednogodišnje ili višegodišnje osiguranje. Svaki pojedini prijevoz robe se prije početka prijevoza istog zasebno prijavljuje osiguratelju.
Osiguranje kolekcija uzoraka
Trgovački putnik za potrebe prezentacije kod kupca u svom vozilu prevozi uzorke plastičnih posuda i drugih plastičnih proizvoda namijenjenih domaćinstvu.
Osiguranje robe na sajmovima i obrtničkim izložbama
Prevoženje do/od mjesta održavanja i boravak tijekom trajanja sajma kao i uskladištenje aparata za ugostiteljstvo uključujući pribor prilikom pripreme prijevoza te uskladištenje u odredištu.
Osiguranje prijevoza umjetničkih dijela i umjetničkih izložbi
Opseg pokrića obuhvaća cijeli proces počevši od pakiranja do postavljanja eksponata tj. prijevoz na izložbu i natrag uključujući uskladištenje prilikom pripreme prijevoza i uskladištenje na odredištu te izlaganje eksponata na mjestu događanja.
Osiguranje glazbenih instrumenata
Osiguranje glazbenog instrumenta zajedno s pripadajućim kovčegom tijekom prijevoza unutar Hrvatske kao i tijekom boravka u mjestu nastupa, u dvorani za izvođenje proba i kod svoje kuće.

Osiguranje odgovornosti prijevoznika

Kao prijevoznik koji prevozi robu trećih strana, preuzimate i odgovornost da će preuzeta roba stići na cilj na vrijeme i neoštećena. Ovo osiguranje Vas štiti za slučaj kašnjenja u isporuci, potpunog ili djelomičnog gubitka ili oštećenja robe preuzete na prijevoz, ako gubitak ili oštećenje robe nastane između trenutka preuzimanja robe na prijevoz i trenutka isporuke robe primatelju.

Osiguranje obuhvaća i naknadu opravdanih te obranu od neosnovanih i pretjeranih zahtjeva za naknadu štete postavljenih od trećih strana.

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...