Sadržaj

SPONZORSTVA I DONACIJE

Naš zalog za budućnost

Prednost dajemo projektima koji uključuju djecu i mlade, zaštitu okoliša, te projektima kod kojih prepoznajemo iste vrijednosti koje i sami promičemo.

Upit je potrebno poslati najmanje 60 dana prije predviđenog datuma održavanja događaja ili početka projekta za koji se traži donacija ili sponzorstvo i to obvezno kroz obrazac koji se nalazi na ovoj stranici. Ukoliko ste u mogućnosti, priložite i navedenu dokumentaciju (nije obvezno).

Ne sponzoriramo i ne doniramo:

• Aktivnosti koje štete okolišu
• Aktivnosti koje mogu dovesti do nasilja
• Političke udruge, stranke i događaje
• Radničke, religijske udruge i bratovštine
Nasmiješena djevojka piše na prijenosnom računalu
• Rizične sportove i sl.
• Kontroverzne događaje
• Akcije i događaje koji promiču bilo kakve oblike vjerske, rasne, spolne i sve ostale oblike diskriminacije i neetičnosti
• fizičke osobe, pojedince.

Online obrazac za sponzorstva i donacije

Pozivamo sve zainteresirane udruge, neprofitne organizacije i ustanove, koji zadovoljavaju navedene uvjete, da nam pošalju zamolbu za sponzorstvo ili donaciju.


Preporuča se priložiti:

 1. Detaljan opis projekta / programa:
         
  * opis iskustva, postignuća i sposobnosti organizacije da provede priloženi projekt
  * ciljevi koji se postižu provedbom predloženog projekta
  * plan rada
  * očekivani rezultati
  * opišite na koji će se način izvršiti ocjenjivanje rezultata projekta
   
 2. Preslika Rješenja o registraciji udruge
 3. Obrazac proračuna projekta
 4. Preporuke, odluke o sufinanciranju ovog projekta ili pisma namjere o sufinanciranju programa
 5. Materijali, publikacije, novinski članci te ostala dokumentacija koja ilustrira rad organizacije


NAPOMENA: Kod odabira projekata koje ćemo sponzorirati i/ili donirati prioritet će dobiti oni koji su u skladu s poslovnom strategijom kompanije te koji se ističu kvalitetom, posebnošću i korisnošću za širu društvenu zajednicu. GRAWE Hrvatska d.d. zadržava pravo odabira projekata koje će sponzorirati i donirati temeljem trenutnih poslovnih aktivnosti te u skladu s poslovnim okruženjem koje utječe na realizaciju odabranih projekata.
 

Trenutno ne zaprimamo zahtjeve za sponzorstvima i donacijama. Zahvaljujemo na razumijevanju!

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...