Sadržaj
ODRŽIVI RAZVOJ
Održivi razvoj jedna je od strateških odrednica našeg poslovanja

Dugoročno i održivo poslovanje za GRAWE Hrvatska d.d., kao društvo za osiguranje GRAWE Grupe koja ima gotovo 200-godišnje iskustvo u djelatnosti osiguranja, nije tek puka krilatica. Za nas, kao poduzeće koje je svjesno svoje odgovornosti, to je koncept koji živimo.

Svoju poslovnu filozofiju temeljimo na dugoročnom planiranju budućnosti i podizanju svijesti o očuvanju i zaštiti najvećih životnih vrijednosti. Raznim aktivnostima osvještavamo dobre navike poput štednje, zdravog načina življenja i volontiranja, potičući sve s kojima dolazimo u susret, na usvajanje pozitivnih navika. Time dugoročno mijenjamo zajednicu i svijet na bolje!

Iznimno smo aktivni u financijskoj edukaciji javnosti, prvenstveno mladih. Nastojimo pridonijeti boljem razumijevanju pojmova i proizvoda koji omogućuju financijski sigurniju budućnost, odnosno podizanje financijske pismenosti građana na višu razinu.

Naša suradnja s lokalnim zajednicama u kojima poslujemo i živimo neraskidivo je utkana u poslovanje poduzeća. Svjesni smo da je naša posvećenost tome da budemo odgovoran „korporativan građanin“ iznimno važna za naše poslovne uspjehe i da najveću ulogu u tome imaju radnici, koji se spremno odazivaju na sudjelovanje u volonterskim aktivnostima.

Kao osiguravatelj koji obavlja poslove životnih osiguranja nastojimo ostvarivati primjerene prinose za naše korisnike i dugoročno ispunjavati preuzete obveze. Ulažemo oprezno i sigurno, što potvrđuje činjenica kako u svakom trenutku možemo podmiriti sve obveze iz svih ugovora o osiguranju. Kako bi se zaštitili korisnici te osiguravao održiv ekonomski rast, kvalitetno uravnotežena struktura kapitalnih ulaganja nudi dugoročnu sigurnost i visoke stope prinosa, promatrano s aspekta rizika, prinosa i zahtjeva u pogledu kreditnog rejtinga. U 27 godina postojanja, svake smo godine pripisali dobit korisnicima po policama životnog osiguranja, što je najbolji dokaz pozitivnog i stabilnog osiguranja dostupnoga javnosti.

U našem portfelju proizvoda zasad je zastupljen jedan održivi proizvod životnog osiguranja kod kojeg ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja koji ispunjava kriterij održivosti i socijalne odgovornosti (https://www.grawe.hr/grawe-invest-4u) . Sukladno tome, rizici održivosti i preferencije naših korisnika u pitanjima okoliša, društva i korporativnog upravljanja uzimaju se u obzir prilikom pružanja usluga Društva.

Politika primitaka usklađena je sa zahtjevom za uključenost rizika održivosti utoliko što naše strukture primitaka i nagrađivanja promiču održivo postupanje prema zaposlenicima orijentirano na vrijednosti. Uravnoteženošću fiksnih i varijabilnih primitaka nastoji se izbjeći preuzimanje rizika koje bi narušilo interno postavljena ograničenja dopuštenih rizika. Prilikom izračuna varijabilne komponente primitaka uzimaju se u obzir i ostvareni godišnji ciljevi i održivi poslovni rezultat.

U cilju stvaranja održivog i kvalitetnog odnosa s našim korisnicima, distribucija naših proizvoda usmjerena je isključivo na one proizvode osiguranja koji na najbolji način odgovaraju zahtjevima i potrebama korisnika.

 

 

#WeAreGRAWE

Službena izjava poduzeća o DOP aktivnostima
npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...