Sadržaj

Uvjeti korištenja mrežnom stranicom GRAWE Hrvatska d.d.

Uvjeti korištenja mrežnom stranicom GRAWE Hrvatska d.d. (Uvjeti korištenja) uređuju uvjete korištenja mrežnom stranicom www.grawe.hr te odnos između GRAWE Hrvatska d.d. i korisnika u pogledu korištenja mrežnom stranicom.

Pristupom mrežnoj stranici ili korištenjem bilo kojeg sadržaja mrežne stranice korisnik potvrđuje da je upoznat s Uvjetima korištenja i da pristaje na njihovu primjenu.

Pojmovi

Pojedini pojmovi u ovim Uvjetima korištenja imaju sljedeća značenja:

GRAWE ili Društvo označava GRAWE Hrvatska d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 5, 10000 Zagreb, OIB: 28406115764, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080042838; Tel. +385 (0)1 30 34 000; Faks +385 (0)1 30 34 500; info@grawe.hr; www.grawe.hr. Za nadzor nad poslovanjem Društva nadležna je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (www.hanfa.hr).

Mrežna stranica označava mrežnu stranicu www.grawe.hr.

Sadržaj mrežne stranice označava svaki podatak, uslugu, aplikaciju, poveznicu ili drugi sadržaj koji je objavljen na mrežnoj stranici ili je dostupan putem mrežne stranice.

Korisnik ili Vi označava osobu koja pristupa mrežnoj stranici i/ili se koristi bilo kojim sadržajem mrežne stranice.

Sadržaj i korištenje mrežnom stranicom

Mrežna stranica pruža informacije o GRAWE-u i njegovim proizvodima i uslugama kao i informacije o proizvodima i uslugama drugih društava GRAWE koncerna.

Podaci sadržani na mrežnoj stranici ne smatraju se ponudom ili pozivom da se učini ponuda niti savjetom ili preporukom GRAWE-a, osim ako je to posebno naznačeno. Osiguravateljni proizvodi i njihov opseg pokrića su na mrežnoj stranici prikazani u skraćenom, informativnom obliku te u slučaju sklapanja ugovora o osiguranju vrijede isključivo odredbe ugovora o osiguranju i ugovoreni uvjeti osiguranja. Ako ste zainteresirani za sklapanje ugovora o osiguranju možete se obratiti prodajnom predstavniku GRAWE-a.

Pristup mrežnoj stranici i korištenje pojedinim sadržajima mrežne stranice mogu biti uvjetovani upotrebom računalne ili mobilne opreme koja ispunjava posebne tehničke zahtjeve koje određuje GRAWE. GRAWE ima pravo u svakom trenutku promijeniti zahtijevanu tehničku konfiguraciju računalne ili mobilne opreme koja je potrebna za pristup mrežnoj stranici i/ili korištenje pojedinim sadržajima mrežne stranice.

GRAWE je ovlašten u svakom trenutku, po vlastitoj procjeni i bez prethodne najave ili obavijesti, izmijeniti, dopuniti ili privremeno ili trajno onemogućiti pristup bilo kojem sadržaju mrežne stranice te u potpunosti isključuje svoju odgovornost za moguće posljedice takvog postupanja.

Isključenje odgovornosti

Podatke sadržane na mrežnoj stranici GRAWE objavljuje isključivo u informativne svrhe te ulaže razumne napore kako bi osigurao njihovu točnost. Objavljeni podaci koji se odnose na GRAWE i proizvode i usluge koje pruža smatraju se točnima i cjelovitima isključivo u vrijeme njihove objave, bez jamstva njihove točnosti i cjelovitosti u vrijeme korištenja.

U odnosu na objavljene podatke koji se odnose na treće osobe i njihove proizvode i usluge GRAWE jamči samo da su objavljeni podaci u skladu s podacima koje mu je za potrebe njihove objave dostavila osoba na koju se ti podaci odnose i kojoj pripadaju odnosno da su u skladu s podacima koji su dostupni iz javnih izvora, ali ne i da su tako objavljeni podaci točni i cjeloviti.

GRAWE ne jamči da mrežna stranica ili mrežne stranice trećih osoba koje su dostupne putem poveznica s mrežne stranice, ne sadrže viruse ili druge maliciozne programe te isključuje svoju odgovornost za bilo koje probleme koje ti programi mogu uzrokovati u korištenju Vašeg uređaja (računalo, mobilni uređaj, tablet i dr.) uključujući i oštećenje i/ili uništenje podataka pohranjenih na Vašem uređaju te Vas stoga upućuje na poduzimanje odgovarajućih mjera zaštite kao npr. instaliranje antivirusnih programa i njihovo redovito ažuriranje s najnovijim nadogradnjama prema preporuci proizvođača.

Podatke sadržane na mrežnoj stranici ne smijete smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih, financijskih ili poslovnih odluka te ste suglasni da GRAWE nije odgovoran ako Vaša očekivanja ne budu ostvarena.

GRAWE isključuje svoju odgovornost za bilo kakvu izravnu i/ili neizravnu, materijalnu i/ili nematerijalnu štetu, gubitke ili troškove bilo koje vrste koji proizlaze ili bi Vama ili bilo kojoj trećoj osobi mogli proizaći iz korištenja, nemogućnosti korištenja ili zlouporabe mrežne stranice odnosno bilo kojih informacija objavljenih na mrežnoj stranici.

Poveznice

Ova mrežna stranica može sadržavati poveznice (hiperlinkove) na mrežne stranice kojima upravljaju druge osobe (mrežne stranice trećih osoba) koje Vam omogućuju da napustite ovu mrežnu stranicu kako biste pristupili sadržajima mrežnih stranica trećih osoba ili mogu omogućavati da se sadržaji mrežnih stranica trećih osoba prikažu na ovoj mrežnoj stranici. Kad god je to moguće takve poveznice će se posebno označiti.

Budući da nema nadzor nad sadržajima objavljenim na mrežnim stranicama trećih osoba GRAWE ne preuzima nikakvu odgovornost za dostupnost mrežnih stranica trećih osoba i uvjete njihova korištenja, za sadržaj koji je na njima objavljen i usluge koje je na njima moguće koristiti kao ni za prijenos i sigurnost prijenosa podataka koji se razmjenjuju putem mrežnih stranica trećih osoba kao ni za zaštitu i upotrebu osobnih podataka koje je korisnik priopćio putem mrežnih stranica trećih osoba.

Korištenje mrežnih stranica trećih osoba je na Vašu vlastitu odgovornost te Vas upućujemo da se prije početka korištenja mrežnih stranica trećih osoba upoznate s njihovim uvjetima korištenja.

Intelektualno vlasništvo

Ako nije drukčije navedeno, svi sadržaji mrežne stranice (tekstovi, grafički elementi, ilustracije, fotografije, videomaterijali, animacije i dr.), dizajn i ostali elementi mrežne stranice vlasništvo su GRAWE-a te su zaštićeni propisima prava intelektualnog vlasništva.

Vi možete upotrebljavati sadržaje mrežne stranice isključivo za osobne nekomercijalne potrebe te ih u tu svrhu možete pohraniti isključivo na svoj uređaj (računalo, mobilni uređaj, tablet i dr.). Snimanje podataka, djelomično ili u cijelosti, na bilo koji drugi medij za pohranu podatka, njihovo reproduciranje, objavljivanje ili upotreba u komercijalne svrhe dozvoljeni su samo uz prethodnu pisanu suglasnost GRAWE-a.

Zaštita osobnih podataka

Ako nam dostavljate osobne podatke putem online-servisa dostupnih na mrežnoj stranci, isti će biti upotrijebljeni isključivo za naznačene odnosno potrebne svrhe i neće se davati na korištenje trećim osobama.

Primjerice, ako putem mrežne stranice zatražite da Vam pošaljemo obavijesti o našim proizvodima ili da Vas kontaktira naš prodajni predstavnik ili da Vam pošaljemo informativnu ponudu i sl., osobne podatke koje nam dostavite (npr. ime i prezime, adresu, broj telefona, adresu elektroničke pošte) ćemo upotrijebiti isključivo u svrhu postupanja po Vašem zahtjevu.

GRAWE se obvezuje Vaše osobne podatke obrađivati u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Korištenje kolačića

Kolačići (cookies) su kratke tekstualne datoteke koje se pohranjuju na uređaju (računalo, mobilni uređaj, tablet i dr.) korisnika mrežne stranice. Oni sadrže informacije o mrežnim stranicama koje je korisnik posjetio, a pohranjuje ih mrežni preglednik korisnika prilikom njegovog pregledavanja mrežnih sadržaja. Kolačići omogućavaju prepoznavanje korisnika prilikom njegovog ponovnog posjeta toj mrežnoj stranici odnosno podesni su za pohranjivanje i prosljeđivanje informacija o korisnikovom ponašanju prilikom pretraživanja. Podaci pohranjeni u kolačiću su anonimizirani i ne sadrže osobne podatke kao što su npr. osobno ime ili adresa elektroničke pošte. Prema tome, podatke iz kolačića nije moguće povezati s određenom osobom. Kolačići se koriste za unapređenje kvalitete usluge, za preporučivanje sadržaja ili rezultata pretraživanja kao i za praćenje preferencija korisnika. Na taj način moguće je provoditi analizu korištenja digitalnih platformi i stjecati saznanja o potrebama korisnika, nakon čega se prikupljene informacije mogu upotrijebiti za unapređenje kvalitete digitalnih platformi.

Kolačići prve strane (First-Party Cookies) su postavljeni od strane mrežne stranice koju pregledavate, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića mrežna stranica pohranjuje podatke koji će Vam olakšati korištenje prilikom svake sljedeće posjete mrežnoj stranici.

Kolačići treće strane (Third-Party Cookies) su kolačići koji su na mrežnu stranicu koju pregledavate postavljeni od strane drugih mrežnih stranica kao npr. YouTube. Mi nemamo pristup niti kontrolu nad kolačićima treće strane te Vas upućujemo da se upoznate s odgovarajućim pravilima o kolačićima tih trećih strana.

Privremeni kolačići ili kolačići sesije (Session Cookies) se uklanjaju s Vašeg uređaja odmah nakon zatvaranja mrežnog preglednika tj. ostaju pohranjeni na Vašem uređaju samo privremeno.

Trajni ili pohranjeni kolačići (Persistent Cookies) ostaju pohranjeni na Vašem uređaju i nakon zatvaranja mrežnog preglednika. Uz pomoć ovih kolačića mrežne stranice pohranjuju podatke kako bi Vam se olakšalo njihovo korištenje. Na primjer, mrežne stranice koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke “zapamtit” će Vaš unos tako da se ne morate prijavljivati prilikom svakog posjeta mrežnoj stranici. Stalni kolačići ostat će na Vašem uređaju duže vrijeme; danima, mjesecima, čak i godinama, ovisno o izboru postavki na Vašem mrežnom pregledniku.

Na ovoj mrežnoj stranici koriste se sljedeći kolačići:

Funkcionalni kolačići (Functionality Cookies)

Funkcionalni kolačići su neophodni za korištenje naše mrežne stranice odnosno njenih funkcionalnosti u punom opsegu. Ovi kolačići su neophodni za kvalitetan i ispravan rad naše mrežne stranice i korisniku omogućavaju pristup svim našim uslugama.

Za ove kolačiće nije potrebna Vaša privola te niste u mogućnosti odbiti njihovo korištenje.

Kolačići za praćenje aktivnosti i marketing kolačići (Tracking and Marketing Cookies)

Kolačići za praćenje aktivnosti i marketing kolačići omogućavaju nam analiziranje ponašanja korisnika naše mrežne stranice i na temelju tih podataka optimiziraju njezinu uporabljivost. Nadalje, ovi nam kolačići omogućavaju prikazivanje oglasa relevantnim za Vas i prilagođenih Vašim interesima.

Kolačiće za praćenje aktivnosti i marketing kolačiće, spomenute u nastavku, aktiviramo tek nakon što nam date pristanak putem bannera za kolačiće. Kolačićima upravljaju i američke tvrtke Google LLC i Facebook Inc., koje obrađuju podatke u SAD-u. Pristajući na upotrebu kolačića ovih davatelja usluga također izričito pristajete na obradu Vaših podataka od strane ovih tvrtki u SAD-u (članak 49. stavak 1. GDPR). Europski sud pravde (The European Court of Justice) nije potvrdio da SAD ima odgovarajuću razinu zaštite podataka (presuda C-311/18). Europski sud pravde posebno je kritizirao činjenicu da mogućnosti pristupa američkim vlastima predviđene američkim zakonom nisu ograničene na ono što je prijeko potrebno, da ne postoje sudska odobrenja za takav pristup i da građani EU nemaju na raspolaganju učinkovite pravne lijekove. Stoga postoji rizik da će i Vaši podaci biti podložni pristupu američkih vlasti u svrhu nadzora i praćenja.

Naš banner za kolačiće Vam omogućava da u bilo kojem trenutku aktivirate ili deaktivirate naše kolačiće za praćenje aktivnosti i marketing kolačiće.

Funkcionalni kolačići

Naziv kolačića

Opis

Vrijeme pohrane

DefaultPersistance

Omogućuje osnovni rad mrežne stranice – balansiranje opterećenja poslužitelja

Do isteka sesije (zatvaranja mrežnog preglednika)

cookiebar

Pohranjuje status prikazivanja notifikacijske trake za kolačiće

1 godina

cookie_tracking_status

Pohranjuje status privole za pohranu podataka u kolačićima

1 godina

consentID

Nužan za pohranjivanje statusa privole za kolačiće

Do isteka sesije (zatvaranja mrežnog preglednika)

fe_typo_user

Osigurava funkcionalnost mrežnih obrazaca

Do isteka sesije (zatvaranja mrežnog preglednika)

Kundenportal

Omogućuje osnovni rad mrežne stranice – balansiranje opterećenja poslužitelja

Do isteka sesije (zatvaranja mrežnog preglednika)

JSESSIONID

Omogućava funkcionalnost portala za korisnike

Do isteka sesije (zatvaranja mrežnog preglednika)

 

Kolačići za praćenje aktivnosti i marketing kolačići

Naziv kolačića

Opis

YSC, VISITOR_INFO1_LIVE, PREF, CONSENT

Omogućuje prikupljanje podataka o korištenju YouTube video sadržaja

IDE

Omogućuje analizu učinkovitosti oglašavačkih kampanja i personalizaciju korisničkog iskustva kroz serviranje prilagođenih oglasa korisniku

Fr, _fbp

Omogućuje optimalnu dostavu Facebook oglasa

_gat_UA-3628373-1

Anonimna analiza ponašanja korisnika u Google Analytics

_ga

Anonimna analiza ponašanja korisnika u Google Analytics

_gid

Anonimna analiza ponašanja korisnika u Google Analytics

 

Većina mrežnih preglednika omogućava svojim korisnicima da sami određuju postavke korištenje kolačića što uključuje i mogućnost njihovog brisanja. Više informacija o upravljanju kolačićima u pojedinim mrežnim preglednicima možete pročitati na sljedećim poveznicama:

  • Internet Explorer

Internet Explorer - informacije o upravljanju kolačićima

  • Google Chrome

Google Chrome - informacije o upravljanju kolačićima

  • Firefox

Firefox - informacije o upravljanju kolačićima

Ako ne dopustite korištenje kolačića postoji mogućnost da uslijed toga nećete moći koristiti funkcije naše mrežne stranice u punom opsegu.

Više informacija o kolačićima odnosno online-oglasima prilagođenima interesima korisnika pronaći ćete na http://www.youronlinechoices.com/hr/.

Google Analytics

Ova mrežna stranica koristi Google Analytics, analitički servis tvrtke Google Inc. (Google). Google Analytics koristi kolačiće. Informacije prikupljene putem kolačića o korištenju ove mrežne stranice, uključujući Vašu IP-adresu, prenose se i pohranjuju na Googleov server u SAD-u. Google će te informacije koristiti za analizu korištenja mrežne stranice, za izradu izvještaja o Vašim aktivnostima na mrežnoj stranici za potrebe mrežnog operatora te za pružanje drugih usluga povezanih s korištenjem mrežne stranice i interneta. Google može te informacije davati trećim osobama ako je to u skladu s propisima ili ako treće osobe te podatke obrađuju po nalogu Googlea. Google neće ni u kojem slučaju Vašu IP-adresu povezivati s drugim podacima kojima Google raspolaže. Instalaciju kolačića možete spriječiti odgovarajućim podešavanjem postavki mrežnog preglednika, ali upozoravamo da u tom slučaju možda nećete moći koristiti sve funkcije ove mrežne stranice u punom opsegu. Korištenjem ove mrežne stranice izjavljujete da ste suglasni da se podaci koje je o Vama prikupio Google obrađuju na gore opisani način i u gore navedenu svrhu.

Ako želite spriječiti prosljeđivanje informacija Google Analyticsu, to možete učiniti instaliranjem Browser-Add-ons.

DoubleClick

Ova mrežna stranica koristi kolačiće DoubleClicka radi mjerenja učinkovitosti naših marketinških kampanja, ograničavanja učestalosti kojom Vam se prikazuju određeni oglasi i radi prikazivanja samo onih oglasa koji su za Vas značajni i zanimljivi. To posebno uključuje prikupljanje i pohranjivanje informacija o vremenu posjeta, klikovima na oglas kao i Vašem prethodnom ponašanju prilikom pregledavanja nekih drugih mrežnih stranica. Te informacije se ne daju trećoj osobi, nego se koriste isključivo za upravljanje kampanjama i usmjeravanje kampanja. Više informacija pronaći ćete na https://www.google.com/policies/privacy/ads/ odnosno https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated

Retargeting

Ova mrežna stranica koristi za online-oglašavanje tehnologiju retargeting koja omogućuje ciljano obraćanje korisnicima koji su već pokazali zanimanje za naše proizvode i usluge. Rezultati istraživanja su pokazali da su korisnicima zanimljiviji oglasi u kontekstu njihovih interesa nego oglasi bez takve povezanosti. Prikazivanje oglasa primjenom retargetinga odvija se na temelju analize prethodnog ponašanja korisnika koja se bazira na informacijama prikupljenima putem kolačića. Ova mrežna stranica koristi funkcije Google Analyticsa za marketinške alate kao što su popisi korisnika za remarketing za pretraživačku mrežu i remarketing za Googleovu prikazivačku mrežu. Osobni podaci se, naravno, ni ovdje ne pohranjuju. Ako ne želite da Vam Google prikazuje oglase povezane s Vašim interesima, tu funkciju možete deaktivirati putem poveznice https://adssettings.google.com/authenticated?hl=hr.

Facebook-Pixel

GRAWE koristi „Facebook-Pixel“ društvene mreže Facebook Inc. (Facebook). Korištenjem Facebook-Pixela moguće je pratiti ponašanje korisnika nakon što on klikne na neki oglas na mrežnoj stranici Facebooka. Pomoću Facebook-Pixela možemo pratiti prihvaćenost naših marketinških aktivnosti na Facebooku i optimizirati ih ako je potrebno.

Ako želite deaktivirati spremanje kolačića za Facebook, molimo da promijenite postavke svog mrežnog preglednika. Više informacija o tome pronaći ćete u izborniku mrežnog preglednika „Pomoć“.

Prikupljeni podaci su anonimizirani i ne omogućuju identifikaciju korisnika. Facebook pohranjuje i obrađuje podatke za vlastite marketinške svrhe prema pravilima Facebooka o korištenju osobnih podataka (https://www.facebook.com/about/privacy/).

Rodno neutralni oblik oslovljavanja

Izrazi koji se koriste na mrežnoj stranici, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe.

Završne odredbe

GRAWE je ovlašten u svakom trenutku i bez prethodne najave izmijeniti ili dopuniti Uvjete korištenja. Sve izmjene i dopune Uvjeta korištenja bit će objavljene na mrežnoj stranici te ih prihvaćate samim pristupom mrežnoj stranici ili korištenjem sadržaja mrežne stranice nakon objave izmjena i dopuna.

Ništavost ili neprovedivost neke odredbe Uvjeta korištenja ne utječe na valjanost i provedivost ostalih odredaba i Uvjeta korištenja u cijelosti.

Za tumačenje, primjenu i pravne učinke svih dopuštenja, isključenja i Uvjeta korištenja mjerodavno je hrvatsko materijalno pravo.

Za sve zahtjeve i sporove koji nastanu u vezi s primjenom Uvjeta korištenja odnosno korištenjem ove mrežne stranice isključivo su nadležnih hrvatski sudovi uz primjenu prava Republike Hrvatske.


Stanje: svibanj 2021.

 

 

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...