Sadržaj
ŽIVOTNO OSIGURANJE: GRAWE RENTA
Kontinuirani izvor prihoda kroz određeno razdoblje za korisnika rente

Renta je financijski proizvod koji podrazumijeva isplatu serije fiksnih iznosa osiguraniku.

Smisao rente je da korisniku rente osigura kontinuirani izvor prihoda kroz određeno vremensko razdoblje.


Kod renti može postojati ugovaranje dodatnih garancija, kao što su prijenos na supružnika ili garantirani periodi isplate.

 

GRAWE RENTA

Rente mogu biti doživotne ili na određeno trajanje

GRAWE RENTA - NA ODREĐENO TRAJANJE

Radi se o renti na određeno trajanje bez isplate neiskorištenog dijela premije

GRAWE RENTA PLUS - NA ODREĐENO TRAJANJE

Radi se o renti na određeno trajanje s povratom neiskorištenog dijela premije

GRAWE RENTA – DOŽIVOTNA

Radi se o doživotnoj renti bez isplate neiskorištenog dijela premije

GRAWE RENTA – DOŽIVOTNA

Radi se o doživotnoj renti s povratom neiskorištenog dijela premije

Renta bez isplate neiskorištenog dijela premije:
Osiguravatelj isplaćuje rentu osiguraniku do njegove smrti, a najdulje do isteka razdoblja na koje je ugovorena isplata rente.
GRAWE RENTA
Renta s povratom neiskorištenog dijela premije:
Osiguravatelj isplaćuje rentu osiguraniku do njegove smrti, a najdulje do isteka razdoblja na koje je ugovorena isplata rente.

Kada nastupi smrt osiguranika osiguravatelj korisniku isplaćuje jednokratnu naknadu u visini neiskorištenog dijela premije navedenu u ponudi i polici.
npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...