Sadržaj
dr. Othmar Ederer
ŽIVOTOPIS
dr. sc. Othmar Ederer

od 04/2019.

Član Nadzornog odbora GRAWE Hrvatska d.d.

od 07/2017.

Predsjednik Uprave GRAWE-Vermögensverwaltung, Graz

09/2000. - 06/2017.

Generalni direktor Grazer Wechselseitige Versicherung d.d., Graz

1997. - 2000.

Zamjenik generalnog direktora

od 1986.

Član Uprave

1985. - 1991.

Voditelj Odjela obrade imovinskih osiguranja

1984. - 1985.

Asistent voditelja poslovanja

od 1984.

Zaposlen u Grazer Wechselseitige Versicherung d.d., Graz

1983. - 1984.

Metzeler Schaum d.o.o., voditelj Odjela prodaje gotovih proizvoda

1978. - 1982.

Steyr Daimler Puch d.d., Graz, razne voditeljske pozicije

1975. - 1978.

Asistent na Sveučilištu u Grazu, Austrija

1977.

Doktorirao društvene i ekonomske znanosti

1975.

Magistrao društvene i ekonomske znanosti

 

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...