Sadržaj
dr. Gernot Reiter
ŽIVOTOPIS
dr. sc. Gernot Reiter

od 1. srpnja 2017.      

Zamjenik generalnog direktora i zamjenik predsjednika Uprave Grazer Wechselseitige Versicherung AG

 

od 2013.

Član Nadzornog odbora RAIFFEISEN Landesbank Steiermark, Graz

Član Nadzornog odbora VBV-Pensionkassse AG, Beč

 

od 2016.

Voditelj Odjela informatike koncerna GRAWE

 

2010. – 2017.

Predsjednik Uprave HYPO-Versicherung AG, Graz

 

2010. – 2015.

Voditelj Odjela za tehniku osiguranja – životna osiguranja, Grazer Wechselseitige Versicherung AG

 

2004. – 2009.

Član Uprave GRAWE Hrvatska d.d.

 

2001. – 2003.

Voditelj Odjela za obradu osiguranja – životna osiguranja, imenovanje prokuristom Grazer Wechselseitige Versicherung AG

 

1999. – 2001.

Asistent Uprave Grazer Wechselseitige Versicherung AG

 

1998. – 1999.

Siemens Matsushita Components, München

 

1994. – 1998.

Sveučilišni asistent na Institutu za opću poslovnu ekonomiju i ekonomsku sociologiju, Tehničko sveučilište u Grazu

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...