Sadržaj
GRAWE HRVATSKA D.D.
Siguran pristup ulaganju

Ulažemo oprezno i sigurno.

Zato u svakom trenutku možemo podmiriti sve obveze iz svih ugovora o osiguranju. Naši korisnici imaju zaštitu kakvu im samo snažan partner može pružiti. Naša kvalitetno uravnotežena struktura kapitalnih ulaganja nudi dugoročno najbolju sigurnost i visoke stope prinosa, promatrano s aspekta rizika, prinosa i zahtjeva u pogledu kreditnog rejtinga.

U više od 30 godina postojanja, svake smo godine pripisali dobit korisnicima po policama životnog osiguranja, što je najbolji dokaz pozitivnog i stabilnog osiguranja. Kako bismo podigli razinu sigurnosti za poslovanje društva, cilj nam je i povećanje ukupnog kapitala društva te porast ukupne vrijednosti imovine društva u portfelju ulaganja.

Svake godine ulažemo sredstva i u otvaranje novih ureda, kako bi bili dostupniji našim korisnicima diljem Republike Hrvatske.

Naši zaposlenici su naša najveća vrijednost stoga konstantno ulažemo u njihovu edukaciju i razvoj, a konačni cilj nam je i stalno povećanje broja prodavača osiguranja.

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...