Sadržaj

Prilikom prijave štete temeljem osiguranja od posljedice nesretnog slučaja (nezgode) potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

U slučaju trajnog invaliditeta:

 1. popunjeni obrazac pisane prijave štete s kratkim opisom nastanka
 2. presliku police osiguranja
 3. svu medicinsku dokumentaciju vezanu za slučaj koji prijavljujete
 4. dokaz o načinu nastanka osiguranog slučaja (zapisnik o očevidu, rješenje suca za prekršaje, potvrda i sl.)
 5. presliku vozačke dozvole, alkotest (ako je povreda nastala u prometnoj nezgodi prilikom upravljanja prometnim sredstvom za koje je potrebna dozvola)
 6. izjavu svjedoka

 

U slučaju smrti zbog nesretnog slučaja:

 1. isto kao pod 1, 2, 3, 4, 5
 2. smrtni list
 3. otpusno pismo iz bolnice / nalaz mrtvozornika ili obdukcijski nalaz
 4. dokaz o srodstvu u smislu zakona o nasljeđivanju (vjenčani list, rodni list, rješenje o nasljeđivanju)

Prilikom prijave štete temeljem osiguranja troškova liječenja za vrijeme putovanja i boravka u inozemstvu potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. popunjeni obrazac pismene prijave štete
 2. presliku police osiguranja
 3. medicinsku dokumentaciju
 4. izvorne račune plaćenih usluga zdravstvene zaštite u inozemstvu i/ili putnih troškova

 

Prilikom prijave štete temeljem osiguranja dodatnih troškova povratka (prekid putovanja) potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju (dostaviti dokumentaciju u izvorniku):

 1. policu osiguranja na uvid
 2. ugovor o putovanju (račun)
 3. liječničku potvrdu koja mora sadržavati ime, prezime i datum rođenja osiguranika, dijagnozu i početak liječenja izdanu od strane liječnika u mjestu odredišta, koji je pisanim putem odredio prekid putovanja, kao i liječnika kod kojeg je osiguranik nastavio liječenje u RH, potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad (bolovanje), smrtni list ili drugu dokumentaciju koju zahtijeva osiguravatelj

Prilikom prijave štete temeljem osiguranja prtljage potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. popunjeni obrazac pismene prijave štete
 2. presliku police osiguranja
 3. potvrdu policijske postaje o prijavi štete s popisom izgubljenih i/ili oštećenih stvari
 4. za štete na prtljazi predanoj na čuvanje ili prijevoz: potvrda od nadležnog poduzeća o oštećenju/gubitku, potvrda odgovorne osobe o nenaplaćenom dijelu štete od strane iste
 5. specificirani zahtjev za naknadu štete s popisom stvari, vrijednošću nove stvari i godinom proizvodnje te trenutnom tržišnom vrijednošću stvari

Prilikom prijave štete temeljem osiguranja otkaza putovanja potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. policu osiguranja (u preslici)
 2. ugovor o putovanju i uplatnicu (dokaz o uplaćenom putovanju)
 3. potvrdu turističke agencije s iznosom koji je naplaćen od osiguranika zbog otkaza, odnosno prekida putovanja

te sljedeće dokaze ovisno o osiguranom slučaju:

 1. detaljnu liječničku potvrdu s dijagnozom, potvrdu o privremenoj nesposobnosti za rad (bolovanju)
 2. smrtni list
 3. tužbu za razvod braka, otkaz ugovora o radu, poziv u vojsku
 4. potvrdu nadležnog tijela u slučaju štete na imovini osiguranika i sl.
npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...