Sadržaj
GRAWE NEWSROOM

GRAWE Hrvatska d.d.: Porast svih značajnih financijskih pokazatelja i u slavljeničkoj, 25. godini poslovanja

17.04.2019.
GRAWE Hrvatska d.d.: Porast svih značajnih financijskih pokazatelja i u slavljeničkoj, 25. godini poslovanja

Društvo je i u 2018. godini ostvarilo dobit, povećalo ukupni kapital, zaračunatu i zarađenu premiju te matematičku pričuvu.

  • Ukupno zaračunata bruto premija društva: 431,5 milijuna kuna
  • Dobit nakon oporezivanja:  31,2 milijuna kuna
  • Vrijednost aktive: 3,7 milijardi kuna
  • Kapital: 712 milijuna kuna   
  • Matematička pričuva:  2,5 milijardi kuna
  • Stupanj solventnosti:  364%

 

Zagreb, 15. travnja 2019. – GRAWE Hrvatska d.d., prvo međunarodno osiguravajuće društvo u Hrvatskoj, objavilo je rezultate za financijsku godinu koja je završila 31. prosinca 2018. godine. Društvo je i u 2018. godini ostvarilo dobit, povećalo ukupni kapital, zaračunatu i zarađenu premiju te matematičku pričuvu. Financijski izvještaji GRAWE Hrvatska d.d. sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i potvrđeni su od strane ovlaštenog revizora.

O uspješnosti Društva govori i stupanj solventnosti koji iznosi 364%, što znači da Društvo raspolaže kapitalom koji je preko tri i pol puta veći od zakonom propisanog, što je još jedan važan pokazatelj dugoročne stabilnosti, kapitalne snage i ispravno odabrane strategije poslovanja.

Porast zaračunate i zarađene premije i kapitala

Ukupno zaračunata premija u 2018. godini iznosila je 431,5 milijuna kuna što je porast od 4,5% u odnosu na 2017. godinu, dok je ukupna zarađena premija 428,2 milijuna kuna, odnosno 4% više nego 2017. godine. U ukupno zaračunatoj bruto premiji Društva životna osiguranja sudjeluju s 2/3, dok neživotna osiguranja sudjeluju s 1/3.

Vrijednost aktive Društva na 31.12.2018. iznosila je 3,7 milijardi kuna.

Društvo je zabilježilo porast izdataka  za osigurane slučajeve kao posljedicu većeg broja isteka polica životnih osiguranja, pri čemu je više od 35% zadovoljnih korisnika djelomično ili u potpunosti uložilo isplaćena sredstva u novu policu životnog osiguranja što je izvanredan rezultat, ne samo na hrvatskom tržištu osiguranja, nego i unutar GRAWE koncerna koji posluje u 13 zemalja istočne i jugoistočne Europe.

 „Iznimno smo zadovoljni rezultatima koje smo ostvarili u slavljeničkoj 2018. godini. U svojih 25 godina poslovanja na hrvatskom tržištu smo svake godine ostvarili i pripisali dobit za naše korisnike po policama životnog osiguranja. Svi ovi pokazatelji potvrđuju našu stabilnost na tržištu osiguranja te savjesno i odgovorno upravljanje rizicima, troškovima i sredstvima naših osiguranika zbog čega njihov broj svake godine raste“, komentirala je gđa. Nataša Kapetanović, predsjednica Uprave GRAWE Hrvatska d.d.

 

 

 

 

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...