Sadržaj
GRAWE SERVIS
Informativni izračun za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti

Prije ispunjavanja podataka potrebnih za informativni izračun, molimo Vas da pročitate Informacije o obradi podataka.

Korak 1 Korak 2 Korak 3 Prije slanja molimo Vas provjerite još jednom upisane podatke:
Kontaktni podaci

Kontaktni podaci

Objašnjenje kategorija invalidnosti:

Civilni invalid 1 - Tjelesno oštećenje 80% ili više
Civilni invalid 2 - Tjelesno oštećenje 80% ili više na donjim ekstremitetima ili potpun gubitak vida
Hrvatski ratni vojni invalid 1 - od I. do V. skupine oštećenja organizma
Hrvatski ratni vojni invalid 2 - od VI. do X. skupine oštećenja organizma

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...