Sadržaj
DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA PODUZEĆA
Osigurajte si naknadu za slučaj operacije

GRAWE OPERATION osigurat će Vas od iznenadnih visokih troškova u slučaju operativnih zahvata.

Operacijska dvorana, kirurzi, pacijent, medicinska oprema na stolu
GRAWE OPERATION
npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...