Sadržaj
FAMILY CARE
Sigurnost za sve članove obitelji u samo jednoj polici

Osigurajte članove obitelji - bračnog ili izvanbračnog partnera te maloljetnu djecu do navršenih 15 godina.

U osiguranje je uključeno: 

  • osiguranje za slučaj smrti kao posljedice nesretnog slučaja
  • osiguranje za slučaj trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slučaja


Dodatno možete ugovoriti:

  • pokriće za slučaj smrti uslijed bolesti
  • pokriće za bolničku dnevnicu

 

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...