Sadržaj
Nataša Kapetanović, dipl.ing.
ŽIVOTOPIS
Nataša Kapetanović, dipl.ing.

od 04/2019.

Predsjednica Uprave, GRAWE Hrvatska d.d.

od 07/2010.

Članica Uprave, GRAWE Hrvatska d.d.

2009. - 2010.

Voditeljica Odjela aktuarskih poslova, Generali osiguranje d.d.

2007. -2009.

Voditeljica Grupe za aktuarske izračune i modele, GRAWE Hrvatska d.d.

2004. - 2008.

Stručna suradnica u Odjelu za aktuarske poslove, GRAWE Hrvatska d.d.

1994. - 2004.

Asistentica na Katedri za matematiku na Fakultetu prometnih znanosti

1994.

Diplomirala na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, smjer matematika

 

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...