Sadržaj
Maja Petriček, dipl.iur.
ŽIVOTOPIS
Maja Petriček, dipl.iur.

od 2022.

Voditeljica Odjela za obradu i likvidaciju šteta

od 2016.

Voditeljica Grupe za pravo osiguranja u Odjelu za pravne poslove

od 2009.

Predstavnica radnika u Nadzornom odboru i članica Radničkog vijeća GRAWE Hrvatska d.d.

2008.

Položen pravosudni ispit

od 2005.

GRAWE Hrvatska d.d., Odjel za pravne poslove

2004. - 2005.

Ministarstvo europskih integracija, Uprava za koordinaciju programa pomoći i suradnje s EU

2004.

Diplomirala na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...