Sadržaj
Hrvoje Grčić, bacc. oec., MBA
ŽIVOTOPIS
Hrvoje Grčić, bacc. oec., MBA

od 04/2019.

Član Uprave, GRAWE Hrvatska d.d.

 

od 12/2016.

Zamjenik predsjednika Odbora za suradnju s gospodarstvenicima i financijsku pismenost, HGK

 

2015. – 2019.

Direktor agencijske prodaje, GRAWE Hrvatska d.d.

 

2014. – 2015.

Direktor prodaje za direktnu prodaju, Tele2 d.o.o.

 

2012.

Magistrirao menadžment  (Executive MBA) na IEDC Bled School of Management

 

2011.

Diplomirao na VERN’ovom preddiplomskom studiju Ekonomija poduzetništva

 

2010. - 2014.

Direktor prodaje za poslovne korisnike, Tele2 d.o.o.

 

2007. - 2010.

Voditelj prodaje za poslovne korisnike, Tele2 d.o.o.

 

2004. - 2007.

Voditelj prodaje, Mikronis d.o.o.

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...