Sadržaj
Georg Schneider
ŽIVOTOPIS
Georg Schneider, mmag.

od 1.7.2022.

član Nadzornog odbora GRAWE Hrvatska d.d.

 

od 1.7.2017.

član Uprave Grazer Wechselseitige Versicherung AG

 

2012. - 2017.

voditelj Odjela za tehniku imovinskih osiguranja, Grazer Wechselseitige Versicherung AG

 

od 2016.

član Nadzornog odbora GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo

 

2006. - 2016.

član Uprave GRAWE osiguranje d.d. Sarajevo

 

2002. - 2004.

asistent Uprave Grazer Wechselseitige Versicherung AG

 


 

2017. - 2018.

Insurance Management, Sveučilište u St. Gallenu

 

1994. - 2002.

studij ekonomije, Sveučilište u Grazu

 

1994. - 2001.

studij prava, Sveučilište u Grazu

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...