Sadržaj
SELECT CARE

Individualno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja

Individualno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja odnosi se na osobe od navršenih 15 do 65 godina, a uključuje: 

  • osiguranje za slučaj smrti kao posljedice nesretnog slučaja
  • osiguranje trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slučaja
  • naknada troškova kozmetičke operacije

Moguće je ugovoriti i:

Osiguranje za slučaj smrti kao posljedice prometne nezgode

Naknadu za svaki dan proveden na liječenju u bolnici zbog nesretnog slučaja

Naknadu troškova liječenja i naknadu za lom kostiju

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...