Sadržaj
Automobilska osiguranja za poduzeća
Puno kasko osiguranje

Ugovorite puno kasko osiguranje jer njime ostvarujete dodatnu sigurnost od nepredviđenih troškova. Ovo osiguranje pokriva materijalnu štetu nastalu na Vašem vozilu u prometnoj nezgodi, uključujući slučajeve kad ste Vi skrivili nezgodu ili Vam je vozilo uništeno bez Vašeg znanja.

GRAWE bonus za osobne automobile

Pravo na GRAWE bonus ostvarujete kad dosegnete bonus od 50% te ga zadržite i sljedeće osiguravateljne godine. Pojednostavljeno, GRAWE bonus omogućuje Vam prvu isplatu naknade štete ili utvrđenu obvezu isplate naknade štete, bez utjecaja na Vaš bonus.


Od čega Vas štiti kasko osiguranje:

Punim kasko osiguranjem vozila obuhvaćena je osiguravateljna zaštita od uništenja, oštećenja i nestanka osiguranog vozila i/ili njegovih sastavnih dijelova nastankom sljedećih rizika:

 • prometna nezgoda
 • krađa, teška krađa, razbojstvo, razbojnička krađa ili protupravno oduzimanje vozila na motorni pogon, osim motocikala, ako se drugačije ne ugovori
 • poplava, bujica ili visoka voda
 • potres, ukoliko je seizmografski registriran
 • oluja
 • tuča (grad)
 • oštećenja prouzročena iznenadnim mehaničkim, kemijskim ili toplinskim djelovanjem izvana
 • pad ili udar nekog predmeta
 • požar
 • direktni udar groma
 • eksplozija, osim eksplozije nuklearne energije
 • snježna lavina, pad snijega i leda na vozilo
 • pad zračne letjelice
 • manifestacija ili demonstracija
 • zlonamjerni postupci ili obijest trećih osoba.

Pogodnosti:

 • GRAWE bonus
 • priznavanje kasko bonusa prethodnog osiguravatelja
 • za vozila za koja se prvi put u GRAWE ugovara puno kasko osiguranje početni bonus 50% za osobna vozila do 10. godine starosti i teretna vozila do 5 godine starosti
 • priznavanje stečenog kasko bonusa za prodano vozilo
   

Popusti:

Popust na paket osiguranja - više GRAWE polica može vam donijeti uštedu na premiji osiguranja, a ovo su neki od popusta na premiju osiguranja koje Vam nudimo:

 • 10% popusta na premiju kasko osiguranja za obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti tog vozila ili ako je ugovorena polica obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i puno kasko osiguranje za Vaše drugo vozilo ili člana Vašeg kućanstva
 • 15% popusta na premiju kasko osiguranja uz ugovoreno osiguranje imovine i životnog osiguranja.
 • popust na paket osiguranja do 15%
 • popust od 5% na vozila s ugrađenim uređajem protiv krađe
 • 10% popusta vojnim invalidima, civilnim invalidima i invalidima rada s najmanje 80% tjelesnog oštećenja te vojnim invalidima Domovinskog rata (HRVI) s najmanje 30% tjelesnog oštećenja na premiju kasko osiguranja osobnog automobila
 • 15% popusta za vozila starosti četiri i više godina   
 • 10% popusta za plaćanje u cijelosti ili kreditnom karticom
npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...