Sadržaj
Šarene spajalice i dokument na kojem piše business
GRAWE SERVIS

Prijava štete iz automobilske odgovornosti

Prije ispunjavanja podataka potrebnih za prijavu štete, molimo Vas da pročitate Informacije o obradi podataka.

Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6
Podaci o osiguraniku koji je prouzročio nezgodu (vlasnik vozila) i osiguranom vozilu

Podaci o osiguraniku koji je prouzročio nezgodu (vlasnik vozila) i osiguranom vozilu

dd.mm.yyyy.
npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...