Sadržaj

Automobilska osiguranja: GRAWE AUTO

MINI KASKO

Osigurajte dodatnu zaštitu na osnovno automobilsko osiguranje

MINI KASKO je Vaša dodatna zaštita uz obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti (AO).


Kome je namijenjeno

Ako imate osobni auto koji je star od 5 do 20 godina i ne želite za njega ugovoriti puno kasko osiguranje tu je MINI KASKO.

Osiguranjem MINI KASKO obuhvaćena je osiguravateljna zaštita od uništenja, oštećenja i nestanaka osiguranog vozila i njegovih sastavnih dijelova uslijed:

* sudara s drugim vozilom - zaštite se za situacije kada do sudara dođe Vašom krivnjom, jer naknadu tuđe štete pokriva polica Vašeg obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti, a MINI KASKO pokriva štetu na Vašem vozilu.

* Krađe vozila

* Tuče (grada) – popravci vozila za štete nastale tučom

Ako želite osiguranje na vrijednost vozila i od drugih rizika kao što su provala, sudar sa životinjom, oluja, požar i dr. onda zatražite ponudu za puno kasko osiguranje.

Ikona kalkulatora
Informativni izračun kasko osiguranja

Svakom korisniku pristupamo individualno. Zatražite informativni izračun kreiran prema Vašim potrebama!

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...