Sadržaj

Privola za obradu podataka u marketinške svrhe

Poštovani/na,

ako želite da Vas

  • obavještavamo o novostima u poslovanju, ponudi naših proizvoda i/ili usluga i prodajnim akcijama
  • uključimo u istraživanje tržišta i ispitivanje Vašeg zadovoljstva pruženim uslugama
  • obavještavamo i o drugim informacijama za koje smatramo da su u skladu s Vašim očekivanjima

molimo Vas da nam date svoju privolu za obradu podataka u marketinške svrhe.

Budite bez brige, nemamo namjeru narušavati Vašu privatnost niti Vas uznemiravati dostavljanjem beskorisnih informacija kao niti učestalim telefonskim pozivima ili porukama.

Privolu za obradu Vaših podataka u marketinške svrhe možete povući u bilo kojem trenutku, besplatno i bez ikakvog objašnjenja i posljedica, dostavom obavijesti o povlačenju privole:

  • osobno, u bilo kojem prodajnom uredu GRAWE Hrvatska d.d.
  • poštom, na gore navedenu adresu (s naznakom „za službenika za zaštitu podataka“)
  • elektroničkom poštom na adresu: sluzbenik.za.zastitu.podataka@grawe.hr
  • putem korisničkog profila, mrežne stranice (kada je primjenjivo)

Povlačenje privole ima učinak od trenutka kada ste ga izjavili, što znači da povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade Vaših osobnih podataka prije povlačenja privole­­.

Kako bismo mogli postupiti po Vašem zahtjevu za povlačenjem privole imamo pravo od Vas zatražiti dodatne informacije radi potvrđivanja Vašeg identiteta. Ako Vaš identitet ne budemo mogli potvrditi imamo pravo odbiti postupanje po Vašem zahtjevu.

Vaše osobne podatke ćemo obrađivati do povlačenja Vaše privole, a nakon toga ćemo ih bez nepotrebnog odgađanja prestati obrađivati u marketinške svrhe.

Vaše osobne podatke možemo dostaviti pružateljima usluga istraživanja tržišta, marketinškim agencijama, pružateljima poštanskih i kurirskih usluga, distributerima osiguranja i drugim primateljima kako bismo mogli ostvariti svrhu obrade Vaših osobnih podataka.

Vaši osobne podatke ćemo obrađivati unutar Europskog gospodarskog prostora (EGP).

U slučaju potrebe za obradom Vaših osobnih podataka izvan tog područja, Vaši osobni podaci dostavljat će se primateljima u trećim zemljama samo ako je Europska komisija odlučila da se radi o zemljama koje osiguravaju primjerenu razinu zaštite osobnih podataka propisanu Općom uredbom o zaštiti podataka odnosno ako su predviđene odgovarajuće zaštitne mjere (npr. standardne klauzule o zaštiti podataka). Za obavijesti o poduzetim sigurnosnim zaštitnim mjerama možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka.

Uz uvjete propisane Općom uredbom o zaštiti podataka imate sljedeća prava u vezi s obradom Vaših osobnih podataka: pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor i pravo na prenosivost podataka. Za ostvarivanje navedenih prava možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka na našu gore navedenu adresu (s naznakom „za službenika za zaštitu podataka“) ili elektroničkom poštom na adresu: sluzbenik.za.zastitu.podataka@grawe.hr.

Ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka nije u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr).

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...