Sadržaj
GRAWE ured

GRAWE Service

GRAWE Servis
Informacije o postupanju odgovornog osiguratelja prilikom rješavanja odštetnih zahtjeva za naknadu štete na vozilu temeljem osiguranja od automobilske odgovornosti

Odgovorni osiguratelj je dužan u roku od 60 dana od dana primitka odštetnog zahtjeva utvrditi osnovanost i visinu tog zahtjeva te dostaviti podnositelju zahtjeva obrazloženu ponudu za naknadu štete, ako su odgovornost za naknadu štete te visina štete nesporni, ili utemeljeni odgovor na sve točke iz odštetnog zahtjeva, ako su odgovornost za naknadu štete ili visina štete sporne.

Ako odgovorni osiguratelj u roku od 60 dana od dana primitka odštetnog zahtjeva oštećenoj osobi ne dostavi obrazloženu ponudu za naknadu štete, odnosno utemeljeni odgovor, oštećena osoba može protiv njega podnijeti tužbu.

Odgovorni osiguratelj je dužan isplatiti iznos naknade štete u roku od 60 dana od dana primitka odštetnog zahtjeva.  U slučaju nemogućnosti utvrđenja visine konačnog iznosa štete, odgovorni osiguratelj je oštećenoj osobi dužan isplatiti nesporni iznos naknade štete kao predujam u roku od 60 dana od dana primitka odštetnog zahtjeva.

U slučaju neizvršenja obveze isplate naknade štete ili nespornog iznosa naknade štete u roku od 60 dana od dana primitka odštetnog zahtjeva, oštećena osoba uz  dužni iznos naknade štete ima pravo i na isplatu iznosa kamate, i to od dana podnošenja odštetnog zahtjeva.

Ako rješavanje odštetnog zahtjeva ovisi o dokumentaciji koju osiguratelj nije u mogućnosti pribaviti, osiguratelj će uputiti oštećenika da pribavi potrebnu dokumentaciju. Ako zbog nedostavljanja dokumentacije, koju je u mogućnosti pribaviti isključivo oštećenik, osiguratelj nije u mogućnosti dostaviti obrazloženu ponudu ili utemeljeni odgovor u roku od 60 dana, odgovorni osiguratelj će u roku od 60 dana od dana primitka odštetnog zahtjeva podnositelju dostaviti utemeljeni odgovor o nemogućnosti rješavanja odštetnog zahtjeva iz tog razloga.

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...