Sadržaj

Životna osiguranja za djecu

GRAWE KIDS

GRAWE KIDS polica omogućit će Vašim najmlađima da nastave svoje školovanje, kupe stan ili automobil ili investiraju ušteđeni novac.

Prednosti GRAWE KIDS programa

Isplativa štednja u korist djeteta

Osigurana sredstva za nastavak školovanja i početak samostalnog života

Pravovremena briga za budućnost djeteta

Pravo na sudjelovanje u dobiti ostvarenoj ulaganjem matematičke pričuve*

*Osiguravatelj za svaku poslovnu godinu razmatra mogućnost dodjele dobiti ugovorima o osiguranju. Visina dobiti određuje se odlukom osiguravatelja, a pripisuje se pojedinom ugovoru o osiguranju na osnovi ugovorenog cjenika, ugovorene osigurane svote, ugovorenog trajanja i proteklog trajanja osiguranja te dobi osiguranika. Dodijeljena dobit pripisuje se ugovoru o osiguranju krajem osiguravateljne godine, a najranije po isteku druge osiguravateljne godine ako su do tada podmirene sve dospjele premije. Pripisani udjeli u dobiti isplaćuju se istodobno s naknadom iz osiguranja (uključujući i otkup).

 

Osiguranje je moguće ugovoriti za dijete od rođenja do 13 godina, dok se premija plaća samo za prvih šest godina trajanja osiguranja. 

Garantirani kapital i udio u dobiti isplaćuju se isključivo djetetu nakon što navrši 19 godina.

GRAWE KIDS program nudi mogućnost i jednokratne uplate premije.

Djevojčica leži na maminom trudničkom trbuhu grleći nju i medvjedića
GRAWE osiguranja za djecu
U nastavku možete zatražiti informativni izračun, a za više informacija obratite nam se na: +385-(0)1-30-34-500
npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...