Sadržaj
OSIGURANJA POVEZANA S INVESTICIJSKIM FONDOVIMA: GRAWE INVEST in1
3 fonda na odabir, jednokratna uplata

GRAWE INVEST IN1  je proizvod životnog osiguranja koji je povezan s ulaganjem u investicijske fondove, ali s jednokratnom uplatom premije. Na raspolaganju imate 3 fonda i sami birate fond u koji ćete ulagati svoj novac. Fondove je moguće kombinirati no postoje ograničenja na trajanje ovisno o fondu koji se odabire. Proizvod je namijenjen svima koje žele dugoročnim ulaganjem ostvariti potencijalno više prinose i preuzeti rizik ulaganja, a odabirom fonda/fondova sami odlučujete o omjeru prinosa i rizika koje želi preuzeti.

 

 

Odaberite fond prilagođen Vašim potrebama

Konzervativni fond

Ulaganje pretežito u obveznice. Donosi manji rizik i manji očekivani prinos.

Uravnoteženi fond
Uravnoteženi fond

Kombinacija ulaganja u dionice. Donosi srednji rizik i srednji očekivani prinos.

Dinamički fond
Dinamički fond

Ulaganje pretežito u dionice. Donosi veći rizik, ali i viši očekivani prinos.

Ulagačkom premijom osiguravat​elj kupuje udjele u jednom ili više investicijskih fondova, prema izboru ugovaratelja osiguranja, kojima upravlja društvo za upravljanje investicijskim fondovima Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft:
 

  • Apollo Konservativ - investicijski fond s konzervativnom strategijom ulaganja koji najveći dio imovine ulaže u obvezničke fondove, a manji dio u dioničke fondove bez zemljopisnih ograničenja
  • Value Investment Fonds Klassik - investicijski fond s uravnoteženom strategijom ulaganja koji veći dio imovine ulaže u obveznice, a manji dio ulaže u dionice bez zemljopisnog ograničenja
  • ​​Apollo Styrian Global Equity - investicijski fond s dinamičnom strategijom ulaganja koji ulaže imovinu gotovo isključivo u dionice bez zemljopisnog ograničenja 

Dodatna osiguranja

Uz osnovni program moguće je ugovoriti dodatno osiguranje za slučaj smrti kao posljedice nesretnog slučaja - UTZ11 i dodatno osiguranje za slučaj trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slučaja s progresijom - UI11.

U nastavku možete zatražiti informativni izračun, a za više informacija obratite nam se na: 072 300 301
npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...