Sadržaj

Osiguranja povezana s investicijskim fondovima: GRAWE INVEST

Sami birajte fondove u koje ćete ulagati

GRAWE INVEST je proizvod životnog osiguranja s aktivnim upravljanjem uloženih sredstava. Sami birate fond u koji ćete ulagati svoj novac.

Sredstva ćemo prema Vašoj želji rasporediti u jedan fond ili u sva tri fonda, prema omjerima koje odaberete.

Jednom godišnje, bez naknade, možete mijenjati strategiju ulaganja i prebacivati sredstva iz fonda u fond. 

Odaberite fond prilagođen Vašim potrebama

Konzervativni fond

Ulaganje pretežito u obveznice. Donosi manji rizik i manji očekivani prinos.

Ikona dva prstena
Uravnoteženi fond

Kombinacija ulaganja u dionice. Donosi srednji rizik i srednji očekivani prinos.

Ikona strelice
Dinamički fond

Ulaganje pretežito u dionice. Donosi veći rizik, ali i viši očekivani prinos.

DODATNA OSIGURANJA

Uz GRAWE INVEST, životno osiguranje povezano s investicijskim fondovima, možete ugovoriti sljedeća dodatna osiguranja: 

  • GRAWE CARE 4U - dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja
  • GRAWE 2GO - dodatno osiguranje za smrt kao posljedicu prometne nezgode
  • RAC1Z - dodatno osiguranje za slučaj smrti
  • TI - dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja
  • USLUGA 2. LIJEČNIČKOG MIŠLJENJA- Osigurajte si nepristranu medicinsku informaciju i dodatnu sigurnost dijagnoze te plan liječenja i preporuke. Povezujemo Vas s više od 8.000 renomiranih specijalista World Care centra za telemedicinu u Cambridgeu (Massachusetts, SAD).
Za više informacija obratite nam se na: +385-(0)1-30-34-500
npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...