Sadržaj
GRAWE CARE4U
Paket individualnog osiguranja od posljedica nesretnog slučaja

Individualno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja odnosi se na osobe od 15 do 65 godina, a obuhvaća sljedeća pokrića:  

  • trajna invalidnost s progresijom
  • naknada za lom kostiju
  • naknada za nošenje gipsa iznad 25 dana
  • gubitak trajnog zuba
  • naknada za ugriz psa
  • kozmetička operacija u slučaju trajnog invaliditeta

Ova vrsta osiguranja može se ugovoriti samostalno ili kao dodatno osiguranje uz ugovaranje životnog osiguranja.

npr Car osiguranje, savjetnik za kupca, ...