Roba u prijevozu

Kontakt

GRAWE Hrvatska d.d.
Ulica grada Vukovara 5
HR-10000 Zagreb

072-300-301, 01-3034-000 +385-(0)1-30-34-500 info@grawe.hr
Inhalt:

Osiguranje robe u prijevozu:GRAWE TRANSPORT

 
 

Mobilnost je postala sastavnim i neizostavnim dijelom našeg života.
Kako obavljanje posla, tako i organiziranje slobodnog vremena, zahtijeva mijenjanje lokacija. Nerijetko je pri tome potrebno prevoziti predmete velike vrijednosti. Gubitak vrijednih predmeta, uslijed na primjer prometne nezgode ili krađe, može imati neželjene ekonomske posljedice.

GRAWE TRANSPORT pridonosi sigurnosti svih sudionika u razmjeni roba na domaćoj i međunarodnoj razini.

U sklopu programa osiguranja GRAWE TRANSPORT za naše smo korisnike i njihove potrebe pripremili različite vrste osiguranja.

 
 

Osiguranje robe u prijevozu

 

Ovisno o situacijama s kojima se korisnici svakodnevno susreću prilikom prijevoza vlastite robe, GRAWE Hrvatska d.d. nudi sljedeće proizvode:

 • Paušalno osiguranje robe u motornom vozilu
  Primjer:
  Stolar prevozi unutar Hrvatske namještaj iz vlastite proizvodnje vozilom u vlasništvu poduzeća. Osigurateljna zaštita pokriva tijekom prijevoza rizik nezgode prijevoznog sredstva, požara, udara groma i eksplozije. Dodatno mogu biti suosigurane i štete nastale uslijed dokazane provalne krađe u motorno vozilo kao i pljačka ili krađa cijelog vozila.
 • Osiguranje robe na sajmovima i obrtničkim izložbama
  Primjer:
  Prevoženje do/od mjesta održavanja i boravak tijekom trajanja sajma kao i uskladištenje aparata za ugostiteljstvo uključujući pribor prilikom pripreme prijevoza te uskladištenje u odredištu.
 • Osiguranje prijevoza umjetničkih dijela i umjetničkih izložbi
  Primjer:
  Izložba umjetničkih djela; opseg pokrića obuhvaća cijeli proces počevši od pakiranja do postavljanja eksponata tj. prijevoz na izložbu i natrag uključujući uskladištenje prilikom pripreme prijevoza i uskladištenje na odredištu te izlaganje eksponata na mjestu događanja.
 • Osiguranje kolekcija uzoraka
  Primjer: Trgovački putnik za potrebe prezentacije kod kupca u svom vozilu prevozi uzorke plastičnih posuda i drugih plastičnih proizvoda namijenjenih domaćinstvu.
 • Osiguranje glazbenih instrumenata
  Primjer:
  Polaznik glazbene škole ugovara osiguranje glazbala zajedno s pripadajućim kovčegom tijekom prijevoza unutar Hrvatske kao i tijekom boravka u mjestu nastupa, u dvorani za izvođenje proba i kod svoje kuće.
 • Pojedinačno kratkoročno osiguranje
  Primjer:
  Osoba sama odabire prijevoze svoje robe koju želi osigurati. Isto tako, ovaj način osiguranja mogu koristiti špediteri ili prijevoznici. Dostavite nam informacije o prijevozu i sastavit ćemo osigurateljnu zaštitu koja će najbolje odgovarati posebnostima pojedinog prijevoza.
 • Generalno (flotantno) osiguranje
  Primjer:
  Građevinska firma ugovara jednogodišnje ili višegodišnje osiguranje prijevoza sirovina i raznog građevinskog materijala od proizvodnih pogona do vlastitih proizvodnih i prodajnih lokacija. Svaki pojedini prijevoz robe se prije početka prijevoza istog zasebno prijavljuje osiguratelju.
 • Osiguranje prijevoza robe prema prometu
  Primjer:
  Veleprodaja tekstilne robe osigurava jednogodišnje ili višegodišnje osiguranje svih prijevoza tekstilne robe od proizvodnih pogona iz cijelog svijeta do vlastitih prodajnih prostora na temelju ukupno predviđenog prometa prijevoza robe na godišnjoj razini.

 

Osiguranje odgovornosti prijevoznika

 

Predmet osiguranja je građansko-pravna odgovornost osiguranika kao cestovnog prijevoznika za dokazani potpuni ili djelomični gubitak ili oštećenje robe preuzete na prijevoz, ukoliko gubitak ili oštećenje robe nastane između trenutka preuzimanja robe na prijevoz i trenutka isporuke robe primatelju, odnosno odgovornost osiguranika kao cestovnog prijevoznika za zakašnjenje u isporuci robe.

Osiguranje obuhvaća naknadu opravdanih i obranu od neosnovanih i pretjeranih zahtjeva za naknadu štete postavljenih protiv našeg osiguranika.