Život

Kontakt

GRAWE Hrvatska d.d.
Ulica grada Vukovara 5
HR-10000 Zagreb

072-300-301, 01-3034-000 +385-(0)1-30-34-500 info@grawe.hr
Inhalt:

Životno osiguranje:GRAWE 1-2-3 štedi!

 
Jednostavno, sigurno i isplativo!
 


1, 2 ili 3 EUR na dan za jednostavnu, sigurnu i isplativu štednju bez poreza.

Jeste li znali…

 • da za cijenu jedne kave dnevno od sada možete štedjeti kroz policu životnog osiguranja BEZ DODATNOG POREZA?
 • da 1-2-3 ŠTEDI garantira osiguranu svotu po doživljenju koja je obračunata sa računskom kamatom od 1,75%?
 • da se kamate na oročene depozite građana za deviznu štednju u bankama kreću od 1,3% - 3,7% na godinu i podliježu oporezivanju?
 • da se vrijednosti police godišnje pripisuje i dobit*, ukoliko GRAWE Hrvatska d.d. ulaganjem ostvari kamatu  preko 1,75% u toj godini;
 • GRAWE Hrvatska d.d. je u 21 godinu svog postojanja u Hrvatskoj svake godine pripisalo dobit* svojim osiguranicima po policama životnih osiguranja.


Program štednog životnog osiguranja 1-2-3 ŠTEDI pruža jednostavnost prilikom odabira fiksnih premija od 1, 2 ili 3 EUR dnevno, sigurnost u vidu očuvanja realne vrijednosti police i isplativost jer nudi atraktivnu kamatnu stopu uz mogućnost sudjelovanja u dobiti*. Ne, to nije sve! Program 1-2-3 ŠTEDI može odabrati bilo tko, bez razlike u premiji za različite pristupne dobi, bez obzira na zdravstveno stanje, zanimanje i sport kojim se osigurana osoba bavi, a ukoliko vam tijekom trajanja osiguranja zatreba novac, po polici možete zatražiti i predujam. Osim toga, osigurana osoba može biti i dijete već od navršenih 10 godina starosti što znači da ukoliko želite, možete osigurati svoje dijete i navesti ga kao korisnika osiguranja te time za njega uštedjeti financijska sredstva za budućnost. JEDNOSTAVNO, SIGURNO, ISPLATIVO.

JEDNOSTAVNO

 • Premija osiguranja jednaka za sve pristupne dobi
 • Ugovaranje osiguranja ne ovisi o zdravstvenom stanju ili riziku zanimanja i sporta
 • Fiksne premije od 1, 2 ili 3 EUR dnevno (360, 720 i 1080 EUR godišnje)


SIGURNO

 • Zajamčena osigurana svota za doživljenje
 • Dobit* koja je jednom pripisana po polici je garantirana
 • Očuvanje realne vrijednosti police (indeksacija)


ISPLATIVO

 • Garantirana svota s obračunata računskom kamatom od 1,75%
 • Sudjelovanje u dobiti*
 • Dobit* iz osiguranja nije oporeziva


PO POLICI 1-2-3 ŠTEDI JOŠ MOŽETE…

 • Mijenjati ugovaratelja osiguranja i korisnika osiguranja
 • Povećati premiju
 • Zatražiti predujam po polici
 • Staviti policu u stanje mirovanja (kapitalizacija)
 • Otkupiti policu
 • Zatražiti rentnu isplatu po doživljenju


*Pravo na sudjelovanje u dobiti ostvaruje se svake godine ukoliko GRAWE Hrvatska d.d. ostvari višak povrata od ulaganja. Ako nije ostvaren višak te godine se ne pripisuje dobit. Stvarni iznos osigurane svote s pripisanom dobiti ovisit će o stvarnom ostvarenom prihodu od ulaganja u godinama trajanja Vašeg ugovornog odnosa kao i o odlukama Uprave društva o pripisu dobiti. Od početka svog poslovanja (od 1993. godine kada je društvo registrirano u Hrvatskoj) GRAWE Hrvatska d.d. svake je godine ostvarilo i pripisalo dobit svojim osiguranicima.