Usluge

Kontakt

GRAWE Hrvatska d.d.
Ulica grada Vukovara 5
HR-10000 Zagreb

072-300-301, 01-3034-000 +385-(0)1-30-34-500 info@grawe.hr
Inhalt:

Savjeti o štetama

 
 

 
 

Osiguranje imovine

 • Po mogućnosti spriječiti povećanje štete (primjerice zatvoriti glavni ventil u slučaju izljeva vode ili  zatvoriti otvore na krovu nastale uslijed oluje PVC folijom) - obavijestiti osiguravatelja o nastaloj šteti (pisanim putem ili telefonom) s kratkim opisom nastanka štete i kontakt-osobom.
 • Po mogućnosti fotografirati oštećenja.
 • Pribaviti dokumentaciju za oštećenja kao što su računi za oštećene stvari ili ponude za izvođenje radova sanacije.
 • U slučaju požara ili provalne krađe obavezno treba pozvati organe javne sigurnosti i vatrogasce te od istih potraživati izvješće o štetnom događaju.


Osiguranje osoba (životno osiguranje, osiguranje nesretnog slučaja)

 • Svaku štetu prijaviti u najkraćem mogućem roku na odgovarajućoj tiskanici "GRAWE Hrvatska d.d." .

 • Prijava mora biti čitko i u cijelosti popunjena. 

 • Uz svaki odštetni zahtjev potrebno je priložiti svu raspoloživu dokumentaciju (medicinsku, policijski zapisnik i sl.).

 • Na tiskanicama za prijavu smrtnog slučaja (bilo kojeg uzroka) stoji što je sve potrebno priložiti uz prijavu, uz original police.

 • • Za prijavu štete nastupa 1 od 9 teških bolesti i nastupa 1 od 20 teških bolesti potrebno je uz medicinsku dokumentaciju dostaviti i fotokopiju zdravstvenog kartona.

 • • Za prijavu štete zbog boravka na bolovanju potrebno je uz prijavnicu poslati medicinsku dokumentaciju i fotokopiju izvješća o bolovanju za svaki mjesec proveden na istom, pojedinačno.    

Po nezgodi (kolektivnoj i običnoj) trajni invaliditet se određuje 10-12 mjeseci od dana nastanka nesretnog slučaja, uz uvjet da je predmet pravno osnovan i da je liječenje u potpunosti završeno, dok naknada za bolničke dane (ukoliko su ugovoreni policom) ide po dostavljenom otpusnom pismu (original mora biti dostavljen na uvid u GRAWE Hrvatska d.d.). Postotak trajnog invaliditeta određuje liječnik-cenzor na temelju uvida u medicinsku dokumentaciju i/ili kliničkog pregleda

Štete po smrtnim slučajevima i štete po prijavi nastupa teških bolesti rješavaju se po primitku kompletne (neophodne) dokumentacije, na način da se šalju na utvrđivanje osnovanosti i po primitku vještačenja liječnika-cenzora, iste se obrađuju u najkraćem mogućem roku.


Osiguranje od automobilske odgovornosti

 • U slučaju manjih šteta provjeriti valjanost police i vozačke dozvole krivca, detaljno popuniti Europsko izvješće s opisom događaja, te potpisati od strane oba učesnika.
 • Po mogućnosti fotografirati mjesto nezgode, položaj vozila i oštećenja na oba vozila.
 • Dogovoriti s krivcem vrijeme dolaska oba vozača i vozila u osiguravajuće društvo radi prijave štete i obavljanja rekonstrukcije događaja.
 • Kod šteta s povrijeđenim osobama te većom materijalnom štetom obavezno zatražiti uviđaj policije.
 • Uviđaj policije zatražiti i u slučajevima nedostataka ili nepotpunosti dokumenata krivca (police osiguranja, vozačke ili prometne dozvole) te u slučaju sumnje na alkoholiziranost vozača.
 • U što kraćem roku kod nadležnog osiguratelja podnijeti zahtjev za naknadu štete i izvršiti procjenu štete na vozilu.


Naknada štete za smrtnu posljedicu:

Pravo na naknadu štete imaju bračni drug, djeca, roditelji, braća i sestre ukoliko je između njih postojala trajnija zajednica života te baka i djed.
Za smrt unuka ukoliko je postojala trajnija zajednica života u trenutku smrti oštećenoga. Za realizaciju naknade potrebna je slijedeća dokumentacija:

 • RODNI LIST za djecu pokojnoga, braću i sestre
 • VJENČANI LIST za bračnog druga
 • Svi računi vezani za ukop oštećenoga, račun za izradu nadgrobnog spomenika, račun za vijence, račun za troškove crnine i druge priznate troškove po Zakonu o obveznim odnosima (karmine, svećenik).


Kasko osiguranje

 • Kada nastane osigurani slučaj ugovaratelj osiguranja, odnosno osiguranik, dužan je obavezno prijaviti događaj najbližoj policijskoj postaji i navesti koje su sve stvari uništene, odnosno oštećene ili su nestale prilikom nastanka osiguranog slučaja te osiguravatelju pružiti dokaz da je to učinio.
 • Osiguranik gubi prava iz osiguranja za vrijeme dok vozilom upravlja vozač pod utjecajem alkohola, droge ili drugih narkotika, kao i ako se nakon prometne nezgode odbije podvrgnuti ispitivanju svoje alkoholiziranosti ili narkotiziranosti.
 • Ukoliko je za štetu odgovorno drugo vozilo, zatražiti podatke o tom vozilu i vozaču radi kasnijeg eventualnog regresa te povrata izgubljenog bonusa po kasku.
 • U slučaju krađe vozila, odmah obavijestiti nadležnu policijsku postaju, a u najkraćem vremenu i osiguravatelja.
 • U slučaju sudara sa životinjom vozač je također obavezan alkotestirati se te potvrdu o alkotestiranju i zapisnik o uviđaju priložiti svom osiguravatelju kako bi se iznos štete mogao regresirati od nadležnog lovačkog društva.
 • Ako je došlo do oštećenja parkiranog vozila (djelomični kasko, „H“ kombinacija), po mogućnosti fotografirati mjesto nezgode, tragove i oštećenja na vozilu, te odmah telefonom od najbližeg ureda zatražiti savjete o daljem postupku.
 • U slučaju prometne nezgode koju je prouzročio 'nomen nescio' iliti nepoznata osoba ili neosigurano vozilo preporuča se kasko osiguraniku štetu prijaviti na Hrvatski ured za osiguranje. Ukoliko prijavi štetu po svojoj kasko polici GRAWE Hrvatska d.d. će štetu likvidirati i obraditi, ali osiguranik će izgubiti bonus jer ne postoji mogućnost da se osiguravatelj temeljem kasko osiguranja regresira na teret Garancijskog fonda.