GRAWE Hrvatska d.d.

Kontakt

GRAWE Hrvatska d.d.
Ulica grada Vukovara 5
HR-10000 Zagreb

072-300-301, 01-3034-000 +385-(0)1-30-34-500 info@grawe.hr
Inhalt:

Opći podaci

 
GRAWE Hrvatska d.d., MB: 0409880, OIB: 28406115764
 

Sjedište: Ulica grada Vukovara 5, 10000 Zagreb, Hrvatska

Tel.: +385 (0)1 30 34 000
Fax: +385 (0)1 30 34 500
http://www.grawe.hr/

Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080042838, OIB: 28406115764
  
IBAN kod Addiko Bank d.d., Zagreb
Životno osiguranje: HR93 2500 0091 3011 3262 1
Zdravstveno osiguranje: HR96 2500 0091 3011 3266 4
Ostala osiguranja: HR83 2500 0091 1010 0734 8

Temeljni kapital: 90.000.000,00 kn uplaćen u cijelosti
90.000 dionica nominalne vrijednosti 1.000,00 kn


Članovi Uprave:
Igor Pureta, dipl.ing, MBA, predsjednik Uprave
Nataša Kapetanović, dipl.ing.
Adriana Tomić, mr. sc.

Predsjednik Nadzornog odbora: dr.sc. Othmar Ederer

Službenik za zaštitu osobnih podataka (osoba koja vodi brigu o zakonitosti obrade osobnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu osobnih podataka):
Zoran Pavić, dipl. iur.
Tel.: +385 (0)1 30 34 511
Fax: +385 (0)1 30 34 800
E-mail: zoran.pavic@grawe.hr