GRAWE plov

Kontakt

GRAWE Hrvatska d.d.
Ulica grada Vukovara 5
HR-10000 Zagreb

072-300-301, 01-3034-000 +385-(0)1-30-34-500 info@grawe.hr
Inhalt:

Obvezna osiguranja plovila

 
Kako biste nesmetano uživali ploveći morem neophodno je pridržavati se zakonskih propisa
 

 
 

Osiguranje vlasnika brodica

 

Obvezno osiguranje vlasnika odnosno korisnika brodice na motorni pogon odnosno jahte od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama

Zakonska je obveza vlasnika odnosno korisnika brodice na motorni pogon odnosno jahte, snage porivnih strojeva veće od 15kW koja po propisima o registraciji mora biti upisana u očevidnik brodica odnosno upisnik jahti, osigurati svoju odgovornost za štete učinjene trećim osobama.

Pokriće se pruža za štete nanesene trećim osobama (tjelesne ozljede, oštećenja zdravlja ili smrt neke osobe) odnosno isključivo nematerijalne štete.

 

Obvezno osiguranje putnika

 

Osiguranje putnika u javnom prijevozu od posljedica nesretnog slučaja

Vlasnici plovila koja se koriste za prijevoz putnika u javnom prometu dužni su sklopiti ugovor o osiguranju putnika od posljedica nesretnog slučaja s najnižom osiguranom svotom po jednom osiguranom slučaju od 40.000 kn za slučaj smrti odnosno 80.000 kn za slučaj trajnog invaliditeta po putniku.

Obveznici sklapanja ugovora su:

  • vlasnici brodica i jahti u pomorskoj plovidbi, svih vrsta riječnih i jezerskih plovila, uključujući skele i splavi koje na redovitim linijama slobodno prevoze putnike, uključujući krstarenje i prijevoz turista te
  • vlasnici svih vrsta brodica i jahti, plovila i čamaca unutarnje plovidbe koji se iznajmljuju s najmanje jednim članom posade.