Zdravlje

Kontakt

GRAWE Hrvatska d.d.
Ulica grada Vukovara 5
HR-10000 Zagreb

072-300-301, 01-3034-000 +385-(0)1-30-34-500 info@grawe.hr
Inhalt:

Individualno zdravstveno osiguranje: GRAWE OPERATION

 
 

GRAWE OPERATION, program zdravstvene zaštite, osigurava isplatu naknade u slučaju operativnog zahvata:

  • u visini ugovorenoj policom osiguranja.

GRAWE OPERATION namijenjen je svima koji se žele osigurati od iznenadnih visokih troškova u slučaju operativnih zahvata.