GRAWE karijera

Kontakt

GRAWE Hrvatska d.d.
Ulica grada Vukovara 5
HR-10000 Zagreb

072-300-301, 01-3034-000 +385-(0)1-30-34-500 info@grawe.hr
Inhalt:

GOR - Godišnji ocjenjivački razgovor

 
 
Godišnji ocjenjivački razgovor

Redovitom primjenom strukturiranih godišnjih razgovora aktivno se provode i žive sustavi procjene i upravljanja pojedinačnim poslovnim rezultatima i dostignućima u osobnom razvoju svakog zaposlenika. Uspješno rukovođenje podrazumijeva optimalan omjer dvije dimenzije ponašanja: onog orijentiranog na ciljeve i onog orijentiranog na ljude.

Godišnji ocjenjivački razgovor (GOR) podržava sustav prenošenja ciljeva, zadataka i ovlasti odozgo prema dolje. Jasnoća postavljenih ciljeva omogućuje nam usmjerenost u radu, gdje svatko zna što treba obaviti, što mora dostići i čemu to služi te rukovoditelju olakšava transparentno ocjenjivanje osobne uspješnosti. Kvalitetno postavljeni ciljevi pojednostavljuju određivanje prioriteta i predviđanje vremena potrebnog za izvršavanje pojedinih zadataka koji vode do kvalitetnog rezultata.


"Ako ne znaš kamo ideš, onda ti je svaki put dobar."
   
(iz “Alice u zemlji čudesa”)