Usluge

Kontakt

GRAWE Hrvatska d.d.
Ulica grada Vukovara 5
HR-10000 Zagreb

072-300-301, 01-3034-000 +385-(0)1-30-34-500 info@grawe.hr
Inhalt:

Fotografije

 
 

U nastavku slijede fotografije članova Uprave GRAWE Hrvatska d.d.

S lijeva na desno:

  • Igor Pureta, mag.ing., MBA, predsjednik Uprave
  • Nataša Kapetanović, dipl.ing., članica Uprave
  • Adriana Tomić, mr.sc., članica Uprave
  • Uprave GRAWE Hrvatska d.d.