GRAWE Hrvatska d.d.

Kontakt

GRAWE Hrvatska d.d.
Ulica grada Vukovara 5
HR-10000 Zagreb

072-300-301, 01-3034-000 +385-(0)1-30-34-500 info@grawe.hr
Inhalt:

Uprava GRAWE Hrvatska d.d.

 
 

Uprava GRAWE Hrvatska d.d.

s lijeva na desno:

Nataša Kapetanović, dipl.ing., članica Uprave
Igor Pureta, mag.ing., MBA, predsjednik Uprave
Adriana Tomić, mr. sc., članica Uprave


 
 

Igor Pureta, mag.ing, MBA

predsjednik Uprave
životopis

 

Nataša Kapetanović, dipl.ing.

članica Uprave
životopis

 

Adriana Tomić, mr. sc.

članica Uprave
životopis