GRAWE Nezgoda

Kontakt

GRAWE Hrvatska d.d.
Ulica grada Vukovara 5
HR-10000 Zagreb

072-300-301, 01-3034-000 +385-(0)1-30-34-500 info@grawe.hr
Inhalt:

SELECT CARE - GRAWE NEZGODA

 
Individualno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja
 
Nezgoda_Select care

 

Individualno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja za osobe od navršenih 15 do 65 godina.

U sklopu ove vrste osiguranja uključeno je:

  • osiguranje za slučaj smrti kao posljedice nesretnog slučaja
  • osiguranje trajnog invaliditeta kao posljedice nesretnog slučaja
  • naknada troškova kozmetičke operacije

 

Moguće je ugovoriti i:

  • osiguranje za slučaj smrti kao posljedice prometne nezgode
  • naknadu za svaki dan proveden na liječenju u bolnici zbog nesretnog slučaja
  • naknadu troškova liječenja
  • naknadu za lom kostiju