Usluge

Kontakt

GRAWE Hrvatska d.d.
Ulica grada Vukovara 5
HR-10000 Zagreb

072-300-301, 01-3034-000 +385-(0)1-30-34-500 info@grawe.hr
Inhalt:

Osiguranje života

 
 

U nastavku slijede najčešća pitanja i odgovori o osiguranju života:

 
 

Koje su prednosti osiguranja života?

Osiguranje života kao oblik štednje i ulaganja financijskih sredstava ugovaratelju ili korisniku osiguranja omogućuje razne prednosti. Prije svega, osiguranje za slučaj smrti, nesretnog slučaja, dijagnosticiranja teških bolesti*, štednju za mirovinu ili neku drugu svrhu, koja mu pruža garantiranu osiguranu svotu te očekivanu dobit, te mogućnost ugovaranja dodatnih osiguranja**.

*   -  ukoliko je ugovoreno osiguranje koje uključuje i zaštitu od određenih teških bolesti;
** -  dodatna osiguranja od nezgode, dnevna bolnička naknada i slično.

 


Tko sve može štedjeti putem životnih osiguranja?

Ugovaratelj police osiguranja života može biti svaka punoljetna osoba (s navršenih 18 godina!) dok osigurana osoba/korisnik može biti svaka osoba s navršenih 15 godina.

TKO JE UGOVARATELJ OSIGURANJA?
Ugovaratelj osiguranja je osoba koja osiguravatelju podnosi ponudu za sklapanje ugovora o osiguranju. Osiguranik je osoba čiji se život osigurava. Ako su ugovaratelj osiguranja i osiguranik različite osobe, tada ponudu treba potpisati i osigurana osoba.

TKO JE OSIGURANIK?
Osoba čiji se život osigurava.

TKO JE KORISNIK OSIGURANJA?
Osoba koja u slučaju nastanka osiguranog slučaja ima pravo na naknadu od osiguravatelja.


Koliko se najmanje mjesečno može uplaćivati za policu osiguranja života?

Najmanja godišnja premija za policu osiguranja života kod GRAWE Hrvatska d.d. iznosi 200 €.
Na mjesečni način plaćanja bilježi se doplatak od 5% te tako najmanji mjesečni iznos premije za osiguranje života iznosi 11 €.

Premija po polici osiguranja života može se uplaćivati:

  • godišnje
  • polugodišnje
  • kvartalno
  • mjesečno


Mogu li se promijeniti korisnici po polici?

Promjenu korisnika po polici osiguranja života moguće je napraviti na dva načina:
osobno u nekom od ureda GRAWE Hrvatska d.d. ili pismenim zahtjevom ovjerenim kod javnog bilježnika. U tom slučaju zahtjev je potrebno poslati poštom.


Postoji li mogućnost podizanja pozajmice po polici životnog osiguranja i koji su uvjeti?

Na temelju otkupne vrijednosti po polici, GRAWE će Vam unaprijed isplatiti dio osigurane svote. Kamata iznosi 7% godišnje i naplaćuje se zajedno s dospjelom premijom. Iznos predujma se vraća odjednom u cijelosti. Krajnji rok za vraćanje predujma je istek osiguranja ili isplata po osiguranom slučaju. Minimalni iznos predujma je 700 EUR. Predujam je moguće ostvariti maksimalno tri puta u toku trajanja osiguranja. Do potrebnih sredstava dolazite u svega nekoliko dana, bez jamaca, naknada i  troškova  javnog bilježnika.


Postoji li po policama životnog osiguranja pokriće ako nastupi osigurani slučaj u inozemstvu?

Da, osiguravajuće pokriće postoji za cijeli svijet. Ne postoji prostorna ograničenost pokrića, osim ako u Uvjetima osiguranja nije drugačije naznačeno.


Pod kojim uvjetima se može prekinuti uplaćivanje životnog osiguranja?

Odabir i ugovaranje osiguranja života je dobrovoljno što znači da se kao takvo može i prekinuti kad god to Ugovaratelj osiguranja želi.
Polica se može staviti u stanje „mirovanja“ ili se može otkupiti.

Otkupna vrijednost po polici poznata je Ugovaratelju/korisniku za svaku godinu trajanja osiguranja s time da se polica u GRAWE Hrvatska d.d. može otkupiti nakon 1/10 trajanja osiguranja što je npr. za slučaj da je Ugovor o osiguranju sklopljen na 10 godina – nakon 1. godine.

 


Što je to kapitalizacija police osiguranja života?

Kapitalizicija police životnog osiguranja je pravo svakog ugovaratelja osiguranja koje se ostvaruje po isteku 1/10 od ugovorenog trajanja osiguranja (za ugovore do 24 godine trajanja osiguranja)  to jest nakon 3 godine (za ugovore koje imaju trajanje osiguranja iznad 30 godina).
Kapitalizacija predstavlja tzv. mirovanje obveza plaćanja dospjelih premija na određeni rok ili do isteka osiguranja.

U tom slučaju se izračunava nova svota osiguranja koje se naziva kapitalizirana svota.
Kod kapitaliziranih polica postoji životno osiguranje za slučaj doživljenja i smrti ali se ukidaju sva dodatna osiguranja ugovorena po polici.
Vrijeme u kojem se premija po polici ne uplaćuje ubraja se u ugovoreni rok trajanja osiguranja to jest ugovor se ne produžuje.


Što znači staviti policu u stanje mirovanja?

Mirovanje police znači zadržavanje statusa osiguranika bez daljnjeg plaćanja premije.
Korisnik je i dalje osiguran na tzv. kapitaliziranu svotu osiguranja na koju se od datuma mirovanja pripisuje dobit te je oslobođen daljnjeg plaćanja premije.
Polica koja se nalazi u statusu mirovanja može se i otkupiti.


Što se događa s policom kada se prije vremena prekida Ugovor o osiguranju života?

Kada se polica prekida prije isteka ugovorenog roka trajanja, ali nakon isteka jedne uplaćene desetine ugovorenog trajanja, osiguraniku se isplaćuje otkupna vrijednost police i dobiti koja je ostvarena do tog trenutka (neke police u tom trenutku nemaju dobit).
GRAWE  Hrvatska d.d. prije isplate obračunava porez državi na korištene premije osiguranja po poreznoj stopi od 12%,  a zatim i po stopi prireza matične porezne uprave.


Koliko traje procedura otkupa police?

Procedura otkupa police osiguranja života vrši se u roku od 14 radnih dana od dana podnošenja zahtjeva kad se prikupi sva potrebna dokumentacija. Policu je moguće otkupiti s datumom do kada je plaćena premija.


Što je indeksacija police osiguranja života?

Indeksacija osigurane svote vrši se na osnovu dogovora sa osiguranikom pri sklapanju police, a znači sljedeće:
klauzulom o indeksaciji korigira se vrijednost osigurane svote tj. ista se prilagođava troškovima života (relevantni podaci statističkog ureda Austrije jer su police vezane uz eure).
Od 13.5.2014. uvedena je fiksna indeksacija od 2% godišnje. Pravo na fiksnu indeksaciju ostvaruju osobe čija je osigurana svota veća od 3.633 €.
Indeksacija se može i ukinuti pismenim zahtjevom korisnika (ugovaratelja osiguranja) na početku osiguravateljne godine.
Također, može se i unijeti početkom osiguravateljne godine.