Usluge

Kontakt

GRAWE Hrvatska d.d.
Ulica grada Vukovara 5
HR-10000 Zagreb

072-300-301, 01-3034-000 +385-(0)1-30-34-500 info@grawe.hr
Inhalt:

Osiguranje motornih vozila

 
 

U nastavku slijede najčešća pitanja i odgovori o osiguranju motornih vozila:

 
 

Može li se bonus pokloniti (kupoprodajni ugovor)?

Pravo na određeni premijski stupanj (bonus/malus) vezano je za vlasnika, odnosno korisnika vozila i ne prenosi se na novog vlasnika. 
Iznimno:
1.) kod prijenosa prava vlasništva Ugovorom o nasljeđivanju između članova uže obitelji (supružnici, roditelji i djeca).

2.) prilikom sklapanja osiguranja za novonabavljeno drugo i svako slijedeće vozilo osiguraniku koji je ostvario pravo na određeni premijski stupanj (bonus) prema važećoj polici priznaje se pravo na bonus i za svako sljedeće novonabavljeno vozilo iste premijske grupe (vrijedi samo za supružnike) i to:
 
Prilikom sklapanja ugovora o osiguranju za novonabavljeno drugo i svako sljedeće vozilo, osiguraniku koji je ostvario pravo na određeni premijski stupanj (bonus) prema važećoj GRAWE polici ili polici nekog drugog osiguravajućeg društva (polica mora biti sklopljena u RH), priznaje se pravo na isti premijski stupanj (bonus)  i za novonabavljeno vozilo iste premijske grupe. Navedeno se odnosi isključivo na osiguranike koji su fizičke osobe, a primjenjuje se na osiguranja premijske grupe 1.-osobni automobili i na osiguranje starodobnih vozila te na teretna vozila do 3,5 tone.

U smislu ovih Uvjeta, članovima uže obitelji smatraju se supružnici, djeca i roditelji i odnosi se isključivo na osiguranike fizičke osobe, a primjenjuje se na osiguranja osobnih vozila i motocikala.
 


Može li se bonus naslijediti nakon smrti (Ugovorom o nasljeđivanju)?

Ugovorom o nasljeđivanju ostvareni bonus po polici autoobaveznog osiguranja prenosi se na novog vlasnika, odnosno korisnika vozila. 


Bonus po osiguranju od automobilske odgovornosti (AO) nakon štete?

Za svaku prijavljenu, odnosno isplaćenu štetu u razoblju od jedne godine, osiguraniku se za sljedeću osiguravateljnu godinu bonus umanjuje za 3 premijska stupnja, odnosno za 15%.

Za svaku narednu godinu osiguranja, ako po polici nije prijavljena šteta, osiguraniku se bonus povećava za jedan premijski stupanj, odnosno za 5%, do punog bonusa (50%).


Je li moguće prenijeti bonus s osobnog na kombi vozilo?

Prijenos ostvarenog bonusa moguć je isključivo untutar iste premijske grupe (vrste vozila).

Primjerice moguće je prenijeti bonus s osobnog na kombinirano vozilo jer oba vozila spadaju u istu premijsku grupu. Međutim, bonus s osobnog vozila nije moguće prenijeti na teretno vozilo.