Usluge

Kontakt

GRAWE Hrvatska d.d.
Ulica grada Vukovara 5
HR-10000 Zagreb

072-300-301, 01-3034-000 +385-(0)1-30-34-500 info@grawe.hr
Inhalt:

Putno osiguranje

 
 

U nastavku slijede najčešća pitanja i odgovori o putnom osiguranja:

 
 

Što učiniti ako se korisniku putnog osiguranja dogodi ozljeda ili liječenje u inozemstvu?

Korisnik GRAWE TOUR police svakako mora obavijestiti Servisni centar o tome što se dogodilo (može i nakon što je već smješten u bolnicu). Ukoliko korisnik nije pri svijesti, tada bolnica direktno kontaktira Servisni centar. Osim same bolnice, Servisni centar može kontaktirati i netko iz pratnje osiguranika. Kako bi to bilo moguće, savjetujmo korisnicima da policu GRAWE TOUR imaju spremljenu uz putovnicu kako bi bolnica imala saznanje o ugovorenom osiguranju. Po zaprimanju telefonskog  poziva, Servisni centar dalje sve dogovara s bolnicom; postupak liječenja, nužnost operacije u inozemstvu, dužinu boravka i tako dalje. GRAWE TOUR omogućava brzu i nadasve adekvatnu liječničku pomoć u inozemstvu, u skladu s uvjetima osiguranja. Jedino o čemu Vi, korisnik osiguranja, trebate misliti jest vlastito brzo ozdravljenje.


Kakav je postupak plaćanja troškova kod saniranja ozljede ili liječenja?

Korisnik GRAWE TOUR police obavezno mora kontaktirati Servisni centar s kojim dogova sve daljnje korake. Servisni centar direktno s bolnicom ili liječnikom dogovara plaćanje troškova liječenja. Korisnik može sam podmiriti troškove liječenja te po povratku kući kontaktirati GRAWE Hrvatska d.d. koji će ga uputiti što je potrebno dalje poduzeti (javiti broj police, dostaviti original računa nastalog troška, dostaviti broj za refundaciju nastalog troška i sl.).
Ukoliko dođe do nestanka ili oštećenja prtljage (uslijed osiguranih rizika sukladno uvjetima osiguranja) ili do nezgode, potrebno je po povratku kući kontaktirati GRAWE Hrvatska d.d. Ukoliko dođe do smrtnog slučaja osiguranika, netko od članova obitelji bi trebao kontaktirati GRAWE Hrvatska d.d. 


Može li strani državljanin ugovoriti policu putnog osiguranja?

Da, ukoliko ima prijavljeno mjesto boravišta u Hrvatskoj najmanje 6 mjeseci.


Može li se GRAWE tour polica prilagoditi željenom trajanju putovanja te broju osoba?

GRAWE TOUR paket moguće je prilagoditi željenom trajanju putovanja te broju osoba koje su obuhvaćene osiguranjem. Odabrati možete paket koji se odnosi na putovanja u trajanju od:

  • od 1 do 31 dan odnosno svaki dan pojedinačno
  • 2 mjeseca (60 dana)
  • 3 mjeseca (90 dana)
  • 6 mjeseci (180 dana)
  • 1 godina (360 dana)Može li se po GRAWE tour polici osigurati od otkaza putovanja?

Osiguranjem su pokriveni i troškovi otkaza/prekida putovanja koje bi osiguranik morao isplatiti pružatelju turističke usluge ako je do otkaza/prekida došlo zbog:
• iznenadnog teškog oboljenja, nesretnog slučaja ili smrti
• štete na imovini osiguranika nastale uslijed elementarnih nepogoda ili provalne krađe i dr.
• nepodnošenja cjepiva koje je osiguranik bio obvezan primiti
• vojnih vježbi i sl.