Usluge

Kontakt

GRAWE Hrvatska d.d.
Ulica grada Vukovara 5
HR-10000 Zagreb

072-300-301, 01-3034-000 +385-(0)1-30-34-500 info@grawe.hr
Inhalt:

Osiguranje plovila

 
 

U nastavku slijede najčešća pitanja i odgovori o osiguranju plovila:

 
 

Prenosi li se kod prodaje plovila bonus na novog vlasnika?

Bonus se prenosi na novog vlasnika isključivo kod prijenosa prava vlasništva plovila nasljeđivanjem ili darovanjem između članova uže obitelji