Usluge

Kontakt

GRAWE Hrvatska d.d.
Ulica grada Vukovara 5
HR-10000 Zagreb

072-300-301, 01-3034-000 +385-(0)1-30-34-500 info@grawe.hr
Inhalt:

Ostalo

 
 

U nastavku slijede ostala najčešća pitanja i odgovori:

 
 

Što ako ne platim premiju na vrijeme?

obitelj
 

Prema Zakonu o obveznim odnosima i odluci HNB-a trenutno važeća stopa zateznih kamata iznosi 7,09% godišnje. Osnovica za obračun zateznih kamata je premija osiguranja plaćena nakon dospijeća. U obavijestima o dospijeću, obavijestima o neplaćenoj premiji i opomenama je posebno navedena stavka zateznih kamata ukoliko su zatezne kamate obračunate.

 

Tko može dobiti informaciju o policama osiguranja?

Radi zaštite osobnih podataka naših korinika, informacije koje nisu općenitog karaktera, već se tiču konkretno neke police dajemo osobno ugovaratelju osiguranja uz predočenje osobne iskaznice ili pisanim putem na kućnu adresu ugovaratelja osiguranja temeljem pisanog zahtjeva. Ukoliko informacije traži osoba koja nije ugovaratelj osiguranja, potrebna joj je punomoć ugovaratelja osiguranja.


Mogu li ovdje dobiti informacije o policama ugoverenim u Grazu?

O policama  ugovorenim u Grazer Wechselseitige Versicherung u Grazu moguće je dobiti informaciju isključivo u Grazu na tel. 0043 316 8037-6815, gđa Ljiljana Andreeva.


Imam vinkuliranu policu u korist banke. Mogu li smanjiti visinu premije?

Kod vinkuliranih polica u korist banke moguće je smanjiti premiju do iznosa vinkulirane svote osiguranja. 


Strani sam državljanin. Mogu li sklopiti osiguranje života u GRAWE Hrvatska d.d.?

Strani državljani mogu sklopiti sve programe osiguranja života u GRAWE Hrvatska d.d. osim GRAWE ELITE programa osiguranja života. 


Promijenio sam zanimanje kojim se bavim. Trebam li tu promjenu prijaviti u osiguravajuće društvo?

Svaku promjenu zanimanja potrebno je u pismenom obliku dostaviti u GRAWE Hrvatska d.d. zbog određivanja razreda opasnosti kojem pripada to zanimanje odnosno eventualnog unosa ili ukidanja doplatka po promjeni njegove rizičnosti. Izmjene je također moguće zatražiti putem e-maila mailto:promjena.podataka@grawe.hr).