Usluge

Kontakt

GRAWE Hrvatska d.d.
Ulica grada Vukovara 5
HR-10000 Zagreb

072-300-301, 01-3034-000 +385-(0)1-30-34-500 info@grawe.hr
Inhalt:

Osiguranje od nezgode

 
 

U nastavku slijede najčešća pitanja i odgovori o osiguranju od nezgode:

 
 

Može li se ugovoriti pojedinačno osiguranje nesretnog slučaja za dijete?

Pojedinačno osiguranje nesretnog slučaja ne može se ugovoriti za dijete mlađe od 15 godina. Međutim, osiguranje nesretnog slučaja za djecu mlađu od 15 godina možete ugovoriti u sklopu kolektivnog osiguranja djece u školama i vrtićima.
Također, osiguranje nesretnog slučaja za dijete mlađe od 15 godina može se ugovoriti uz program štednog životnog osiguranja za djecu GRAWE TOBI.


Ulazi li osiguranje od posljedica nesretnog slučaja u štednju?

Ne, osiguranje od posljedica nesretnog slučaja nema štedne komponente.