Hospital

Kontakt

GRAWE Hrvatska d.d.
Ulica grada Vukovara 5
HR-10000 Zagreb

072-300-301, 01-3034-000 +385-(0)1-30-34-500 info@grawe.hr
Inhalt:

Individualno zdravstveno osiguranje: GRAWE HOSPITAL

 
Zdravstveno osiguranje za osiguranje naknade za vrijeme boravka u bolnici
 

 

GRAWE HOSPITAL je program zdravstvene zaštite koji osigurava isplatu naknade za vrijeme provedeno u bolnici.

Ovaj Vam program dobrovoljne zdravstvene zaštite osigurava:

  • isplatu novčane naknade za boravak u bolnici, ugovorene po polici osiguranja
  • dodatne pogodnosti u vidu osiguravajuće naknade pri rođenju djeteta

 

GRAWE HOSPITAL namijenjen je svima koji u slučaju bolničkog liječenja žele financijsku sigurnost za sebe i svoju obitelj.

Zatražite informativni izračun premije samo za Vas!